Lägg till faddrar

Gör det med Lägg till fadder i Personöversikten eller genom dra och släpp mellan två familjeöversikter.
Disgen handledning - Lägg till faddrar

Många faddrar är nära släktingar till fadderbarnet och finns troligen i din databas. Ett vanligt sätt att arbeta är att först kontrollera om personen finns i ens databas. Samtidigt vill man ha fadderbarnet och dess familj synlig på skärmen. Då är det bra att arbeta i två familjeöversikter. I den ena finns fadderbarnet och i den andra söker man efter faddern. Hittar man faddern så är det bara att koppla ihop fadderbarn och fadder med dra och släpp. Hitta man den inte så kan man lägga upp personen som en obesläktad person i den familjeöversikt man använt när man sökte. Sen kopplar man ihop dem med dra och släpp.

Vill du inte arbeta med två familjeöversikter men tror att du redan har faddern i din databas så kan du använda knappen Lägg till fadder i panelen Faddrar i personöversikten och låta dubblettsökningsfunktionen visa om den finns eller ej och koppla ihop fadderbarnet med sin fadder den vägen. Du använder då samma metod som när du lägger till en person. Fanns den inte så fortsätter du bara och fyller i de uppgifter du har så blir faddern upplagd och kopplad till fadderbarnet. Några saker skiljer och de beskrivs här. Guiden i sin helhet finns beskriven i Lägg till person.

Lägg till fadder genom dra och släpp i två familjeöversikter

Dra och släpp är ett snabbt sätt att koppla ihop fadderbarnet med sin fadder om faddern redan finns i din databas. Finns den inte så kan du lägga upp faddern som obesläktad person först och sen använda dra och släpp för att koppla ihop dem. Beskrivningen nedan bygger på att personen finns i din databas.

Börja med att skapa en ny familjeöversikt genom att trycka på ikonen Flytta/koppla i vänstra kanten på familjeöversikten.

Då får du två familjeöversikter med samma information i båda. I den ena ser du till att fadderbarnet finns som barn till en centrumperson. I den andra familjeöversikten letar du fram faddern. I det här exemplet finns hon redan som farmor och det är enkelt att dubbelklicka på henne så hon blir centrumperson. Du kan också leta fram faddern genom en vanlig sökning i en egen familjeöversikt och använda tekniken dra och släpp. Läs mer i Sammankoppla personer med dra och släpp.

lagg-till-fadder-1050-1.jpg
 

Du kopplar ihop fadderbarn och fadder genom att markera fadderbarnet A i den vänstra familjeöversikten, Håll vänsterknappen på musen nertryckt och dra musen till faddern som är centrumpersonen B i den högra familjeöversikten. När du håller musen över faddern så kommer det upp en ruta som berättar vad som kommer att hända när du släpper musen.

lagg-till-fadder-1060.jpg
 

När du sen släpper musen så kommer det upp en dialog där du kan fylla i en kommentar om du vill. Den går bra att lämna tom då trycker du bara på OK så avslutas dialogen.

lagg-till-fadder-1070.jpg
 

 Att tänka på.

Du måste dra från en fönstergrupp till en annan. Faddern ska alltid vara en centrumperson. Barnet ska alltid vara ett barn i en barnkull. Vill du i efterhand komplettera eller ändra kommentaren så markerar du personen i panelen Faddrar i Personöversikten och trycker mellanslag, gör dina ändringar och trycker OK.

Lägg till fadder via Personöversikten

Enklaste sättet att se vilka faddrar man ha knutit till en person är att i personöversikten trycka på ikonen Mer och välja Visa alla paneler.

lagg-till-fadder-1012-2_0.jpg
 

Då syns panelerna Fadder och Fadder till i nedre delen av personöversikten. Klicka på Lägg till ny fadder så startar guiden för Lägg till ny person.

lagg-till-fadder-1022-1.jpg
 

A  Du måste fylla i könet på faddern för att komma vidare.

B  Ytan är tom för fadderrelationen är något annat än föräldrabarnrelation.

C Du kan fylla i en kommentar från födelseboken. För gudmodern är det vanligt att man skriver i att hon bar barnet. Tänk på att kommentaren är knuten till både fadderbarnet och faddern och därför visas för båda.

D Förvalda notistyper för faddrar är Yrke och Levde för det är uppgifter som kan hittas i dopboken. Vill du ha något annat så trycker du på Ändra och gör dina val. Se mer i Välj notiser för ny person.

E Flaggor. I det här exemplet så använder man sig inte av standardflaggor för nya personer. Vill du ändra på det så tryck på Ändra flaggor. Läs mer om flaggor.

F Dubblettkontrollen gör att du kan gå den här vägen även om du vet att personen redan finns. Jag markerar Matilda Bengtsdotter Groth och trycker på Koppla fadder så är det klart.

Det finns ingen dubblett

Om där inte finns någon som stämmer så är risken liten att du lägger upp en dubblett när du fortsätter registreringen. Tryck på Nästa som har tänts när du valt kön på personen.

Då kommer du till guidens andra steg och fyller i yrke.

 

Eftersom en person kan ha olika yrken över tid så är det bra att fylla i datumet för dopet. Personen kanske dyker upp i ett annat sammanhang och då var yrket ett annat. Mathilda ovan kanske var dopvittne tidigare samma år men då levde hennes make så Änka stämmer inte för hela året.

När du är klar går du vidare till Levdenotisen. Tryck Nästa (Alt-n) eller tryck på fliken Levde. När du har fyllt i allt du vill så avslutar du genom att trycka på Slutför. Knappen Nästa byter namn till Slutför när man arbetar i den understa notistypen. Har du ingen ort till levdenotisen utan vill avsluta redan efter att du fyllt i Yrke så trycker du på Klar (Alt-a).

Resultat visas i panelen Faddrar

lagg-till-fadder-1080-1.jpg
 

Man kan läsa ut mycket när man tittar på faddrarna i fadderpanelen. Mathilda är en person som det finns en hel del forskat om. Hon har både födelse och dödsdatum. Samma sak för Hanna som dessutom fått kommentar om hur hon är relaterad till fadderbarnet. Gunnar är en person som troligen lagts upp just som fadder och som du inte vet så mycket mer om än ett årtal. ”-1881-”. Han har inget födelsedatum. Det indikeras av – före årtalet. Han har inget dödsdatum. Det indikeras av – efter årtalet. De notiser som finns om honom gäller alla året 1881. Det vi vet är att han är granne till familjen.

Öppnar du personöversikten för faddern Mathilda så ser du vilka fadderbarn hon har. Öppnas enklast med högerklick på namnet i fadderpanelen och valet Öppna Personöversikt (i ny fönstergrupp).

Blev det fel

Har du kopplat ihop fel personer.

Öppna personöversikten för fadderbarnet. Markera faddern i panelen Faddrar. Högerklicka och välj Koppla loss.

La du upp fel person eller en onödig person som fadder

Öppna personöversikten för fadderbarnet. Markera faddern i panelen Faddrar. Högerklicka och välj Ta bort fadder.

 

Relaterat innehåll