Välj notiser för ny person

Gör det enkelt att i ett svep registrera upp till sex notiser när du lägger till en person.
Disgen handledning - Välj notiser ny person

Syfte

Här bestämmer du vilka notiser du vill registrera direkt, samtidigt som du lägger till en person. Notiserna hamnar i levnadsbeskrivningen i den ordning de finns i högra rutan.

Uppgiften om vilka notiser det ska vara sparas och används varje gång du lägger till en person. Det finns fem olika grupper med valda notiser som du kan anpassa efter vilka källor du har när du lägger till en person. Far och mor kanske du hämtar från dopboken och då finns bara namnet och var de levde. Faderns yrke kan också finnas.  Övriga uppgifter fyller du kanske på i ett senare läge när du har tillgång till husförhörslängden.

Ett barn registreras ofta direkt när det hittas i husförhörslängden. Där kan finnas uppgift om födelsedatum, dopdatum och dödsdatum och en kommentar i kanten som är intressant att ta med.

Följande grupper finns.

  • När du skapar barn
  • När du skapar föräldrar
  • När du skapar partners
  • När du skapar obesläktade personer
  • När du skapar faddrar

Så här gör du

Fönstret öppnas från guiden Lägg till person.

Fönstret vet varifrån du startade och visar de notiser så är aktuella för den gruppen av personer.  Gruppen framgår av titeln på fönstret. 

Pilarna i mitten är till för att flytta notisen från den ena sidan till den andra.

Knapparna till höger är till för att flytta notiserna i högra fönstret upp och ner till den plats du vill ha dem.

valj-notiser-ny-person-1010.jpg
 

I det här exemplet är det notiser för gruppen barn som ska ändras. I den vänstra delen finns de notiser du kan välja mellan. Markera den notis du vill kunna registrera samtidigt som du lägger till en person.

Du kan välja mellan tre sätt för att föra över den till högra sidan.

  • Klicka på pilen i mitten
  • Dubbelklicka på den markerade
  • Markera och tryck på högerpilen på tangentbordet.

Valde du fel så markera den i högra delen och flytta tillbaka den.

valj-notiser-ny-person-1020.jpg
 

Den ordning notiserna har i högra delen blir den ordning de läggs i levnadsbeskrivningen om du fyller i dem när du lägger till en person. Vill du att de ska ligga i ordningen Född, Levde och Död så ska du flytta upp Levde ett steg. Markera Levde och klicka på knappen Upp.

valj-notiser-ny-person-1030.jpg
 

Max 6 notiser går att välja.

När du är klar väljer du OK.