Fler föräldrar

Registrering av icke-biologiska föräldrar innebär flera möjligheter som sammanfattas här.
Disgen handledning - Adoptiv- och fosterföräldrar

Icke-biologiska föräldrar i släktforskning

Disgen ger nu möjlighet att hantera icke-biologiska relationer för de som önskar. Av tradition har släktforskning i stort sett helt drivits ur ett biologiskt perspektiv. Idag är inte alla släktforskare lika biologiska utan ser mer till de sociala sammanhangen.  Inom adeln har adoption förekommit redan innan lagen tillkom 1917 vilket också framgår av t.ex. Svenska adelns Ättartavlor (Elgenstierna). Fosterbarn var däremot vanligare. Ett vanligt exempel är dottern som lämnar sitt ”oäkta” barn hos sina föräldrar och flyttar vidare utan barnet. Barnet växer upp som fosterbarn eller ”syskon” till sina mostrar och morbröder.

Skapa första föräldraparet till en person

Du skapar de första föräldrarna från familjeöversikten och anger om det är en biologisk eller någon icke-biologisk relation till respektive förälder.

Om föräldrarna redan finns kan du skapa dubbla familjeöversikter med barnet i den ena och föräldrarna i den andra och använda dra och släpp tillsammans med att Shift hålls nere, för att knyta ihop dem.

Skapa fler föräldrar till en person

Om föräldrarna redan finns kan du skapa dubbla familjeöversikter med barnet med sina föräldrar i den ena och de nya föräldrarna i den andra och använda dra och släpp för att knyta ihop dem. I samband med dra och släpp anger du vilken typ av relation barnet har till de nya föräldrarna.

Om de inte finns skapar du dubbla familjeöversikter med barnet med sina föräldrar i den ena. I den andra registrerar du föräldraparet och använder dra och släpp för att knyta ihop dem. I samband med dra och släpp anger du vilken typ av relation barnet har till de nya föräldrarna.

En detaljerad beskrivning finns i slutet av guiden Sammankoppla personer med dra och släpp.

Visning av barn med sin(a) föräldrar

Familjeöversikt

I familjeöversikten visas familjen till centrumpersonen. Markera den och tryck på Mer i vänstermenyn. Välj där ”Nästa familj” för att visa centrumpersonen med sin andra familj. För att visa den tidigare familjen, välj ”Föregående familj”.

Personöversikt

Det föräldrapar som står överst i föräldrapanelen i personöversikten är primärt och kallas första föräldraparet och är det som visas i utskrifter av antavlor och stamtavlor. Det är också de föräldrar som initialt visas i familjeöversikten, släktöversikten och när du bygger an- och stamtavlor. Det går att växla familj, med högerklick för en förälder kan du flytta föräldraparet upp eller ner i listan och därmed byta primärt föräldrapar.

Släktöversikt

Släktöversikten visar de primära föräldrarna som kan vara biologiska, icke-biologiska eller i undantagsfall både och om en styvförälder adopterat partnerns biologiska barn.

Bygga antavla

Du kan bygga en antavla som bygger på de första föräldraparet eller de biologiska beroende på vilket behov du har. I DNA-sammanhang vill du troligen endast arbeta med det biologiska trädet.

Bygga stamtavla

Du kan bygga flera olika typer av stamtavlor samt välja om du endast vill ha med biologiska barn eller alla barn.

GEDCOM-export

Tack vare att du kan bygga olika typer av tavlor kan du också skapa urval i en söklista för olika behov för GEDCOM-export i olika sammanhang. Det kan t.ex. gälla för DNA-frågor eller Disbyt-bidrag.

Utskrifter 

Byggd tavla gäller vid utskrift. Har man med icke-biologiska barn så kommer de med i utskrifterna om man inte går in och väljer bort adoptiv- och fosterbarn i utskriftens inställningar. Men gör man det så kommer de inte ut. Gäller tabell likväl som grafiska. Har du bara biologiska barn i den byggda tavlan så spelar bockarna i inställningsmallen ingen roll.

Ska du skriva ut en antavla så måste du, redan när du bygger antavlan på skärmen, ta ställning till om den ska baseras på första föräldraparet eller på biologiska föräldrar. Det gör du i dialogen för bygg antavla.

 

Relaterat innehåll