Ta bort dubbletter

Ett fylligt exempel på hur man kan arbeta när dubbletter ska tas bort.
Disgen handledning - Ta bort dubbletter

Syfte

Dubbletter dyker upp nu och då. Du kan ha lagt in dem själv som det här exemplet visar. Du kan ha fått in dem när du hämtat in en Gedcom-fil eller på något annat sätt.

Du hittar dem oftast via dubblettsökningen. Ibland dyker de upp i en söklista och ligger bredvid varandra och du börjar gräva i om det är dubbletter eller ej. 

Det viktiga är att du först undersöker hur många personer kring den funna dubbletten som är dubbletter. Det kan vara en hel grupp med personer. 

Enklast att åtgärda en grupp är att börja nedifrån dvs på den understa ättlingen som är dubblett och sen beta av familj för familj. Flytta barn som inte är dubbletter men som ska vara kvar och som avslutning ta tag i de som är dubbletter och rensa bort dem en efter en.

Det är inte ovanligt att den dubblett du vill ta bort har en hel släktgren under sig. Då måste de föras över exempelvis genom att flytta över reltationen för då följer alla barn med.

Det är ett grannlaga arbete som kräver nogrannhet och koncentration för att få det rätt.
Använd gärna möjligheten att göra tillägg på namnen TA BORT och KVAR som underlättar arbetet och ger det en struktur. När du är klar så tar du bort KVAR igen.  

Så här gör du

ta-bort-dubbletter-2010.JPG
 

 

I den ena familjeöversikten har du en av dubbletterna. Du har tryckt på knappen Flytta/koppla eller F12 för att få två familjeöversikter. I den högra har du sökt fram dubbletten.

Bilden ovan visar en ganska vanlig situation där man fått dubbletter. När Kerstin hittades från början så fylldes make och barn på men att leta efter hennes föräldrar fick anstå.

I en helt annan situation hittades Kerstin tillsammans med sina syskon och tiden fanns inte att följa just henne framåt för det var en syster som då stod i fokus. Att Kerstin redan fanns i databasen kollades inte. Det här hände innan dubblettkontrollen infördes i Disgen 2016.

Det är viktigt att fundera igenom hur slutresultatet ska bli. Vem ska bort? Vilka relationer måste knytas om? Finns där flera föräldrar både biologiska och icke biologiska? Vilka flaggor ska flyttas över? Vilka notiser i levnadsbeskrivningen ska flyttas? Ibland finns det både partner och barn hos dubbletterna. Vilka ska behållas? Vilka slås ihop? När man bestämt sig för vilka som ska bort så är det bra att markera det speciellt om de finns på ”olika sidor”.

Det här exemplet är den enklaste formen av dubblettproblem att hantera men ger ändå en hint om hur man kan tänka. Läs också Radera person.

Bestäm vem som ska tas bort

Ett sätt att enkelt hitta tillbaka till de personer som är dubbletter är att högerklicka på dem och välja Till listan över senaste personer eller trycka Ctrl + 1. Då hittar du dem i Kom ihåg-listan under ”Glada gubben” i vänstermenyn och kan enkelt visa personen i familjeöversikten.

När du bestämt vilken/vilka personer som ska bort är det bra att göra dem synliga för det fortsatta arbetat. Ett vanligt sätt är att markera den som ska tas bort genom att lägga till lite i namnet. Exvis Kerstin TA BORT så syns det tydligt.

Den gifta Kerstin får bli kvar. Så vi byter namn på den ogifta. Öppna bådas personöversikter . Ändra namnet. Finns det ett plus framför förnamn och efternamn så titta vad som står i utökade namn. För över de uppgifterna direkt till den som ska vara kvar så du inte glömmer bort det.

ta-bort-dubbletter-2020.JPG
 

Fixa notiserna

Nu ska notiserna i levnadsbeskrivningen föras över så inget går förlorat.

Födelse- och dopnotis är kompletta och hämtade ur dopboken hos den som ska bort. Så de ska flyttas över. Nu kan ju inte en person ha två födelsenotiser så därför måste den först tas bort hos Kerstin som ska vara kvar.

Sen är det bara att klippa ut och klistra in. Enklast görs det med markera födelsenotisen tryck Ctrl + X. Markera sen platsen där notisen ska in efter och tryck Ctrl + V. Ska notisen ligga överst så får du markera den översta – klistra in – och sen flytta upp antingen genom att dra den upp genom att trycka och hålla fast notisen och dra den till rätt plats eller genom att trycka Ctrl + Pil Upp.

Sen flyttas dopnotisen och levdenotisen över på samma sätt.

Hade det funnits något i panelen Arbetsmaterial så lägger du till dem i Kerstin och tar bort dem i Kerstin TA BORT.

Koppla om faddrar.   

I fliken Visa trycker du på Alla så du kan se om hon var fadder till något barn eller själv hade faddrar för då ska de kopplas om.

Här blir det väldigt tydligt att vi valde rätt person att ta bort. Det är bara en fadderrelation som behöver kopplas om. För att koppla den Kerstin vi vill ha kvar till systersonen Bengt Nilsson så kan du högerklicka på fadderbarnet och välja Öppna i familjeöversikt i ny fönstergrupp. Gör sedan Kerstins familjeöversikt i vänstra fönstret aktivt.

Här har vi lite tur för Kerstin som ska vara kvar finns till vänster och den nya familjeöversikten finns till höger. För att kunna koppla Kerstin som fadder till Bengt så måste någon av Bengts föräldrar vara centrumperson. Så dubbelklicka på Karin.

Hade du oturen att den Kerstin som ska vara kvar finns i högra fönstret så markera fliken i fönstergrupp 3 som innehåller Bengt. Högerklicka och välj koppla loss. Nu lägger sig Bengts familjeöversikt löst ovanpå. Du kan ta i titelraden på fönstret och dra det åt sidan utanför Disgens ram. Du behöver inte dra i väg det mer än så mycket att du kommer åt Bengt och tydligt ser Kerstin som ska vara kvar. 

ta-bort-dubbletter-2025.JPG
 

Nu kan du dra barnet Bengt till den Kerstin som ska vara kvar. Du kan skriva in kommentaren direkt om du kommer ihåg den.

Öppnar du personöversikten för Bengt så ser du att han nu har två faddrar. Missade du kommentaren så är det enkelt att kopiera över den nu. Markera faddern som ska bort, tryck mellanslag, kopiera texten med Ctrl + C, tryck ok. Markera sen faddern som ska vara kvar, tryck mellanslag, klistra in texten med Ctrl + V och tryck ok.

ta-bort-dubbletter-2030.JPG
 

I och med att den som ska tas bort fick en tydlig märkning i namnet så ser man enkelt vilken som ska bort. Ta bort den genom att högerklicka på den och välj Koppla loss. Stäng Bengts personöversikt och stäng sedan Familjeöversiktendär Bengt är barn och personöversikten för Bengt.

Gör nu de båda Kerstins personöversikter aktiva igen så de ligger överst. Görs ju enklast genom att klicka på flikarna i underkant i fönstrena.

ta-bort-dubbletter-2040.JPG
 

Fadderbarnet Bengt finns nu på den Kerstin som ska vara kvar.

Flera föräldrar

Kerstin, som ska tas bort, har bara sina biologiska föräldrar men hade hon haft flera så måste de extra föräldrarna kopplas om. Du gör det enklast enligt samma princip som du flyttade över faddrarna.

Högerklicka i föräldrapanelen på den som ska flyttas över och välj att de ska visas i en familjeöversikt i en ny fönstergrupp. Använd sedan Shift när du drar Kerstin till de extra föräldrarna. Läs mer i Sammankoppla personer med dra och släpp om du är osäker. Nu finns båda Kerstin som barn till de extra föräldrarna i den extra familjeöversikten. Markera den som ska bort. Högerklicka och välj Koppla loss. Stäng familjeöversikten med de extra föräldrarna.

Adoptivbarn och fosterbarn

Kerstin TA BORT har inga adoptivbarn/fosterbarn men hade hon haft det så ser du det enkelt genom att det barnet har ett [F] eller [A] framför namnet i barnpanelen. Det enklaste sättet att koppla om dem är att börja i personöversikten och markera barnet, högerklicka och öppna i familjeöversikt i en ny fönstergrupp. Gör som när du kopplade om faddrarna.

Håll nere Shift och dra barnet, som är centrumperson i den nya familjeöversikten, till den Kerstin som ska vara kvar eller till den relation där barnet får rätt fosterföräldrar. Läs mer i Sammankoppla personer med dra och släpp. Öppna sedan barnets Personöversikt.

I föräldrapanelen finns nu minst två föräldrarelationer. En till den Kerstin som ska tas bort och en till den Kerstin som ska vara kvar. Det kan finnas något antecknat om barnets relation här så markera den relation som ska tas bort och tryck mellanslag. Då ser du om där finns information som behöver flyttas över. Kopiera den och stäng sedan dialogen. Markera den föräldrarelation som ska vara kvar, tryck mellanslag och kopiera in uppgifterna. Stäng personöversikten och den extra familjeöversikten.

Nu ska du se barnet med ett [F] eller [A] framför i båda Kerstins familjeöversikter. Markera nu barnet där det är kopplat till Kerstin TA BORT. Högerklicka och välj Koppla loss.

Koppla ihop Kerstin som ska vara kvar med hennes föräldrar.

Eftersom den Kerstin som ska bort är så tydligt märkt så är det lättast att börja med att koppla in den Kerstin som ska vara kvar på sin plats i syskonskaran. Så gör fadern Bengt Jönsson till centrumperson i sin familjeöversikt.

ta-bort-dubbletter-2050.JPG
 

 Dra nu Kerstin till en plats efter den Kerstin som ska bort.

ta-bort-dubbletter-2060.JPG
 

Båda familjeöversikterna uppdateras. Nu syns Kerstins föräldrar i den vänstra familjeöversikten och hon ligger som barn i den högra.

Ta bort

Nu är det dags att ta bort ”Kerstin TA BORT”.  Gör en sista kontroll i personöversikten att alla relationer, utom föräldrarelationen, för Kerstin TA BORT är borttagna. Det är bra att hon ligger som barn när du tar bort henne.

Det gör du genom att högerklicka på henne och välja Radera om det är tillgängligt. Annars får du koppla loss henne och hämta upp henne i familjeöversikten via ”glada gubben” och kom ihåg-listan i vänstermenyn där hon sannolikt fanns som första person att välja bland. Välj henne och högerklicka på henne i familjeöversikten och radera. Läs mer om Radera person.

Summa summarum

 • Bestäm vilken/vilka som ska bort.
 • Markera dem tydligt så du enkelt ser vem som ska bort när du gör jobbet.
 • Ta sen person för person och gör de ändringar som krävs.
 • Kolla och uppdatera namnen om där finns utökade namn.
 • Flytta över notiser i levdebeskrivningen.
 • Se till att flaggorna uppdateras.
 • Koppla om filer i panelerna Arbetsmaterial.
 • Koppla om eventuella faddrar.
 • Koppla om ev foster-/adoptivbarn och/eller foster-/adoptivföräldrar.
 • Sen kopplar du om personen som ska vara kvar.
 • Kontrollera i personöversikten att personerna som ska bort inte har koppling till någon annan person än sina föräldrar.
 • Som sista moment tar du bort de som ska bort.

 

Relaterat innehåll