Skapa relation och lägg till barn

Det finns olika sätt att lägga till ett barn. Det beror på hur familjen ser ut. Ibland måste man börja med att skapa en relation med eller utan partner. Det spelar ingen roll om det är ett biologiskt barn eller ett icke biologiskt barn.
Disgen handledning - Elefantfamilj bakifrån

Nedan finns att antal olika situationer där ett barn ska läggas till. Barnet är alltid relaterat till centrumpersonen.

Innehåll på denna sida:

Lägg till barn till ensam förälder

skapa-relation-lagg-till-barn-1000-1.jpg
 

Välj någon av knapparna nere till höger för att lägga till en son eller dotter eller skriv s eller d.

Du får upp dialogen för att lägga till en person och den följs direkt av dialogen för relation.

Det krävs en relation för att kunna lägga till ett barn till en person utan partner. Vet du inget om hur den relationen ser ut så väljer du Ingen notis och får en tom relation utan relationsnotis.

skapa-relation-lagg-till-barn-1005.png

Väljer du Ok så skapas både personen och en relation.

Väljer du att avbryta registreringen av relationen så kommer också den just gjorda registreringen av personen att avbrytas.

skapa-relation-lagg-till-barn-1010-1.jpg
 

Lägg till första barnet i en familj

skapa-relation-lagg-till-barn-1020-1.jpg
 

Markera relationen och tryck på Son eller Dotter eller skriv s eller d. När du fyllt i uppgifterna om barnet i dialogen Lägg till person så ser det ut så här.

skapa-relation-lagg-till-barn-1030-1.jpg
 

Lägg till ett syskon

Tre varianter kan förekomma

  • Vill du lägga till ett syskon som första barnet så markerar du relationen.
  • Vill du lägga till ett syskon sist i barnaskaran så markerar du det sista barnet.
  • Vill du lägga till ett syskon mitt i barnaskaran så markerar du det barn som det nya barnet ska ligga efter.

Barnet skapar du sen genom att trycka på Son/Bror eller Dotter/Syster eller skriva s för son till centrumpersonen eller d för dotter till centrumpersonen.

Hamnade barnet fel i syskongruppen – flytta om genom att markera och dra det med musen till rätt plats. Eller markera det och tryck Ctrl + Pil Upp eller Ctrl + Pil Ner.

Lägg till ett barn i en ny relation

skapa-relation-lagg-till-barn-1040-1.jpg
 

Beroende på om du hittat en relation som var före den som du redan registrerat eller efter den så startar du lite olika.

Ska den nya relationen ligga först så markerar du centrumpersonen. Annars markerar du den relation som den nya ska ligga efter. Du kan också markera det sista barnet i aktuell barnkull efter vilken du vill att den nya relationen ska läggas.

Tryck på knappen Relation nere till vänster. Du får då upp en dialog där du kan välja relationsnotis och fylla i de uppgifter du har om relationen mellan föräldrarna. Hur dialogen ser ut ser du i exemplet ovan.

I det här fallet vet du inget om relationen eller vem fadern var så då går det bra att välja Ingen notis. Resultatet blir så här.

skapa-relation-lagg-till-barn-1050-1.jpg
 

Markera sen den nya relationen och lägg till barnet genom att trycka på Son eller Dotter eller skriva s för son och d för dotter.

skapa-relation-lagg-till-barn-1060-1.jpg
 

Hamnade relationen fel – flytta relationen genom att markera den, hålla fast och dra den till rätt plats – barnet följer med.

Hamnade barnet i fel relation – Markera barnet och håll fast och dra det till rätt plats.

Läs mer om dra och släpp