Sammankoppla personer med dra och släpp

Fungerar för partners oavsett kön. Fungerar för barn vare sig de är biologiska eller ej. Fungerar för faddrar. Ja det fungerar i väldigt många situationer när båda personerna redan finns i din databas.
Disgen handledning - Sammankoppla personer med dra och släpp

Dra och släpp innebär att du markerar en person med musen och håller musknappen nere och drar musen till den plats där du vill släppa den. Där släpper du musknappen.

Det finns situationer när du vill flytta på ett barn i en familjeöversikt för att det ligger på fel plats i syskonskaran eller för att det har hamnat i fel barngrupp om centrumpersonen har mer än en relation.

Du kan också arbeta i två familjeöversikter. Båda personerna finns i din databas innan du gör sammankopplingen. Du drar en centrumperson eller ett barn i en familjeöversikt till en centrumperson, en barngrupp eller en relation i en annan familjeöversikt. Disgen tolkar din dragning och berättar vad som kommer att hända när du släpper musknappen. Ibland drar du bara med musen, ibland håller du Shift nere samtidigt som du drar.

Hur du gör för att få två familjeöversikter bredvid varandra beskrivs i guiden Flytta och koppla.

Följande situationer finns beskrivna nedan:

Lägg barnet på rätt plats i barnkullen

I exemplet nedan har ett barn hamnat i fel barnkull och ett annat på fel plats i sin barnkull. Med dra och släpp justeras de enkelt.

koppla-personer-1000-1.jpg
 

Christina finns i fel barngrupp. Tryck på Christina och håll vänster musknapp fast och dra henne ner till mellanrummet. Släpp musen där så läggs hon in efter Peter.

koppla-personer-1005-1.jpg
 

Elin är yngst i barngruppen och ska flyttas ner som sista barn i den relationen. Tryck på Elin. Håll vänster musknapp fast och dra henne till Peter och släpp där.

Eftersom det här handlar om att flytta barnet inom barnkullen så går det bra att markera barnet och trycka på Ctrl + Pil Ner så flyttas hon ner ett steg för varje tryckning.

Nu ligger barnen i rätt grupper och i rätt ordning.

Koppla en centrumperson som barn i en barnkull

Centrumpersonen kan inte redan vara barn i en familj men blir det som resultat av hopkopplingen. Börja med att klicka på  

4e_flytta_koppla_24pix-t.png
 

 så du får två familjeöversikter bredvid varandra.

koppla-personer-1010-1.jpg
 

Dra centrumpersonen till önskad plats och släpp den där.

koppla-personer-1020-1.jpg
 

Mottagande person måste ha en relation för att kopplingen ska gå att göra men behöver inte ha en partner.

Koppla en centrumperson som partner i en relation

I det här exemplet har du hittat mamman till alla barnen. Börja med att klicka på  

4e_flytta_koppla_24pix-t.png
 

 så du får två familjeöversikter bredvid varandra.

koppla-personer-1030-1.jpg
 

En centrumperson kan bara kopplas till en person som har en relation och denna relation saknar partner. Dra Pernilla i högra familjeöversikten till det tomma partnerfältet i vänstra familjeöversikten.

koppla-personer-1040-1.jpg
 

Resultatet efter hopkopplingen.

Koppling av partners med varsin barnkull

Börja med att klicka på  

4e_flytta_koppla_24pix-t.png
 

 så du får två familjeöversikter bredvid varandra.

koppla-personer-1050-1.jpg
 

Han är far till hennes barn och hon är mor till hans barn. Så nu ska vi flytta alla barnen så de blir hennes barn. Markera ett barn i taget och dra det över till henne.

koppla-personer-1060-1.jpg
 

Markera den tomma relationen i vänstra familjeöversikten. Högerklicka och välj koppla loss. Dra sedan Nils Nilsson Björk i vänstra familjeöversikten över till den tomma partnerrutan i den högra familjeöversikten.

koppla-personer-1070-1.jpg
 

Resultat. Nu är de ”gifta” och alla deras barn finns i en kull.

Koppling av centrumperson som fadder till ett fadderbarn

Börja med att klicka på  

4e_flytta_koppla_24pix-t.png
 

så du får två familjeöversikter bredvid varandra.

Karna Nilsdotter gift med Ola Svensson bar Anna Jönsdotter född 1792-10-30 till dopet. Nu ska hon kopplas in som fadder till Anna. Karna ska vara centrumperson i den ena familjeöversikten och Anna ska vara barn i den andra.

koppla-personer-1080-1.jpg
 

Dra Anna till Karna. När du stannar musen över Karna så kommer det upp en meddelandetext som säger ”Koppla barnet Anna* Jönsdotter född 1792-10-30.  – Fadder blir Karna* Nilsdotter”. Du ser vad som kommer att hända och kan släppa musknappen så kopplingen kan ske. Det kommer upp en dialog där en kommentar kan fyllas i.

koppla-personer-1090.jpg
 

Tryck OK.

Öppnar du personöversikten för Anna så ser du i panelen Faddrar att hon har fått en fadder.

koppla-personer-1100.jpg
 

Öppnar du personöversikten för Karna så ser du i panelen Fadder till att hon har ett fadderbarn.

koppla-personer-1110-1.jpg
 

Karna var fadder till många barn och Anna Jönsdotter ligger sist eftersom hon var den sista som kopplades.

Blev det fel när du kopplade fadderbarn med fadder?

 Det finns två sätt att rätta till det på.

 1. Öppna personöversikten för faddern och i panelen Fadder till markerar du fadderbarnet, högerklickar och väljer Koppla loss eller
 2. Öppna personöversikten för fadderbarnet och panelen Fadder markerar du faddern, högerklickar och väljer Koppla loss.

Ge barnet en föräldrarelation till

Börja med att klicka på  

4e_flytta_koppla_24pix-t.png
 

 så du får två familjeöversikter bredvid varandra.

I den ena familjeöversikten finns barnet, antingen som barn i en familj eller som centrumperson. I den andra finns en av de nya föräldrarna som centrumperson och den andra är knuten som partner med en relation. Samma sak gäller om partner saknas i relationen.

koppla-personer-1120-1.jpg
 

Håll Shift nere och dra barnet så markören pekar på relationen. Du får upp en meddelandetext som säger ”Lägg till Johan* Adolf Bengtsson … som barn till Hans Peter Bengtsson och Agda Nilsdotter Björk i en befintlig parrelation.”. Barnet kommer att lägga sig som första barn i relationen.

koppla-personer-1130.jpg
 

När du släpper musen får du upp en dialog där du ska fylla i vilken typ av relation barnet har till var och en av föräldrarna.  Du kan också fylla i när barnet fanns i familjen och en kommentar.

I en ansedel skrivs detta ut så här.

koppla-personer-1140.jpg
 

Lägg till ett barn till en centrumperson

Om barnet bara ska relateras till centrumpersonen och inte till båda så ska det dras till centrumpersonen.

I den ena familjeöversikten finns barnet, antingen som barn i en familj eller som centrumperson. I den andra finns centrumpersonen du vill knyta barnet till.

koppla-personer-1150-1.jpg
 

Håll Shift nere och dra barnet så markören pekar på centrumpersonen. Du får upp en meddelandetext som säger ”Lägg till Johan* Adolf Bengtsson … som barn till Agda Nilsdotter Björk som enda förälder i en relation”. När du släpper musen så får du upp samma typ av dialog som i förra exemplet där du ska fylla i vilken typ av relation barnet har till föräldern. En ny relation utan partner skapas som barnet läggs in efter.

koppla-personer-1160-1.jpg
 

Lägg till ett barn till en syskonskara

I den ena familjeöversikten finns barnet antingen som barn i en familj eller som centrumperson. I den andra finns föräldrar med en syskonskara.

koppla-personer-1170-1.jpg
 

Håll Shift nere och dra centrumpersonen/barnet så markören pekar på det barn i syskonskaran du vill det ska läggas efter. Du får upp en meddelandetext som säger ”Lägg till Johan* Adolf Bengtsson … som barn till Nils Peter Björk och Maria Petronella Nilsson i en befintlig parrelation.”. När du släpper musen så får du upp samma typ av dialog som i exemplen ovan där du ska fylla i vilken typ av relation barnet har till föräldern.

koppla-personer-1180-1.jpg
 

Blev det fel när du kopplade ett barn till fler föräldrar?

 1. Hamnade barnet på fel plats i kullen?
  Använd drag och släpp eller Ctrl + Pil Upp och Ctrl + Pil Ner och flytta det till rätt plats.
 2. Hamnade barnet i en ny relation enbart med en av de icke biologiska föräldrarna?
  Använd drag och släpp och flytta in det i den önskade relationen. När du släpper får du fylla i uppgiften om vilken relation barnet har till de båda föräldrarna.
  Markera sen den tomma relationen, högerklicka och koppla loss.
 3. Valde du fel föräldrapar och vill koppla barnet till helt andra föräldrar?
  Markera barnet, högerklicka och välj Koppla loss.

Kontroller

Koppling tillåts ej om inkopplad person redan finns i den Familjeöversikt till vilken kopplingen sker. Det skulle ju ge cirkulära relationer, till exempel att en person är far till sig själv.

Det sker inga ytterligare kontroller eftersom det ofta skulle ta rätt lång tid. Var därför noga vid koppling så att inte cirkulära relationer uppstår.

Andra kopplingar

Om du vill göra en annan koppling än de som beskrivits ovan måste du se förfarandet från "rätt håll". Om du exempelvis vill koppla person A som far till person B så är ju det detsamma som att koppla person B som barn till person A.

 

Relaterat innehåll