Flytta och koppla

Snabbt och enkelt justerar du felaktiga kopplingar och rensar upp efter dubbletter. Här beskrivs hur då får två familjeöversikter bredvid varandra.
Disgen handledning - Flytta och koppla

Syfte

Behovet att flytta och koppla uppstår med tiden när antalet registrerade personer ökar. Det kan finnas två familjer registrerade vars barn gifter sig. Genom att sätta dess två barn som centrumpersoner i vars och en familjeöversikt kan du skapa en relation utan partern till den ena och dra den andra till den tomma partnerrutan. För att kunna göra detta måste du skapa två familjeöversikter.

Du kan skapa dubbla familjeöversikter på fyra olika sätt.

Utgå från familjeöversikten, där personen du önskar flytta eller koppla finns. Var beredd på att du kan behöva leta upp rätt personer i dem när du fått upp de två familjeöversikterna.

  • I familjeöversiktens vänstermeny trycker du på  
    4e_flytta_koppla_24pix-t.png
    Ikonen Flytta / Koppla
     
  • Trycka på F12
  • Välj STD 5 i Byt till modell
  • Välj STD 5 i Arrangera enligt modell

Hur du sen genomför flyttningen eller kopplingen kan du läsa om i guiden Sammankoppla personer med drag och släpp.

Flytta / Koppla och F12

Ikonen Flytta / Koppla i vänstermenyn och F12 ger samma resultat men det finns lite olika varianter av vad som händer beroende på hur dina fönster visas när du startar. Här beskrivs bara om du startar i STD 2 med familjeöversikt till vänster och personöversikt till höger.

Se det som att du får tillgång till två familjeöversikter bredvid varandra. Sen får du se till att fylla dem med rätt personer.

Variant 1

Det finns bara en fönstergrupp öppen.

Då kommer familjeöversikt och personöversikt i fönstergrupp 1 att visas till vänster. Ofta händer det att personöversikten ligger överst så man får lyfta fram familjeöversikten genom att klicka på fliken. 

Till höger visas en kopia av samma person i en ny familjeöversikt i fönstergrupp 2.

Variant 2

Det finns två familjeöversikter öppna till vänster och en personöversikt för fönstergrupp 1 öppen till höger.

Då kommer de båda familjeöversikterna att visas bredvid varandra och personöversikten att ligga under till vänster.

Variant 3

Det finns mer än två familjeöversikter öppna.

I det här fallet kommer familjeöversikten för fönstergrupp 1 att visas till vänster och övriga familjeöversikter finns i högra zonen som flikade fönster. Det gör det enkelt att välja vilken av dem du vill ha överst.

Bered dig på att du får leta upp personen du vill visa till höger.

Välj STD5 i Byt till modell

Att byta modell innebär att Disgen stänger alla fönster och öppnar sedan de fönster som modellen innehåller. 

Det innebär att du inte kan vara säker på vilka personer som visas när bytet är klart. I fönstergrupp 1 kommer den person som fanns i den fönstergruppen att visas till vänster. Vem som visas till höger är en helt annan sak. Bered dig på att få leta upp den som du vill ha där.

Välj STD5 i Arrangera enligt modell

Att arrangera enligt modell innebär att Disgen flyttar runt de fönster som finns öppna.

Har man bara en fönstergrupp igång med Familjeöversikt och Personöversikt så kommer de fönstrena att läggas ovanpå varandra och vänstra zonen expanderar över hela ytan. Det är först när man skapar en ny familjeöversikt i en ny fönstergrupp som uppställningen på skärmen blir det man förväntat sig nämligen två familjeöversikter bredvid varandra. Den andra familjeöversikten kan man skapa antingen via Arkiv > Skapa > Familjeöversikt i ny fönstergrupp eller via Välj Person och öppna vald person i ny fönstergrupp med pilarna i toppen på fönstret.

Har man två fönstergrupper öppna så läggs fönstergrupp 1 till vänster och den andra till höger.

Har man mer än två fönstergrupper öppna så läggs alltid fönstergrupp 1 till vänster. Till höger lägger sig de andra fönstergrupperna. Det är window som väljer vilken som visas överst. Så var beredd på att du får leta upp den person du vill ska visas i den högra fönstergruppen.

Det är inte heller säkert att familjeöversikten ligger överst det kan vara ett annat fönster i fönstergruppen som syns och du får klicka på fliken för familjeöversikt för att få den överst.

 

Relaterat innehåll