Introduktion till Disgens karta

Kartan hjälper dig att i tid och rum hitta din släkts miljöer
Disgen handledning - Introduktion till Disgens karta

Med kartans hjälp kan du hitta släktens miljöer och se och presentera din släkts öden. 

 • Få en överblick över landets indelning i län, kommuner och församlingar
 • Studera och jämför olika historiska kartor
 • Hitta och visa platserna för släktgårdarna
 • Visa hur släkten har flyttat och var de verkat
 • Visa varifrån anorna kommit
 • Visa hur släkten spridits
 • Kombinera släktinformationen med de historiska kartorna som illustrerar de aktuella miljöerna
 • Spara kartvyer som bilder och gör kartutskrifter
 • Illustrera släktens resor inom och utom landet med inslag av bilder, ljud, film och egna lokala kartklipp på Google Earth Pro
 • Kombinera och jämför storskaliga kartor ur dina egna handlingar, som t.ex. gamla akter från laga skiften eller modernare tomtkartor, med de historiska kartor som DIS erbjuder

Låt dina släktingar lämna sina spår på kartan. Det enda du behöver tänka på är att registrera dina släktingars levnadsöden som händelser med datum och ort. Med några få tangenttryckningar har du din släkt presenterad på kartan. Med olika historiska kartor som bakgrund får du också en känsla för vilka miljöer släkten levde och verkade i.

I följande guider kan du lära dig mer om kartans grundläggande funktioner - från att visa enkla levnadsbanor på kartan till en komplett resa för hela din släkt på Google Earth Pro. 

För dig som sedan vill tränga djupare in i kartans möjligheter finns hänvisningar till olika fördjupningsguider.

 • Bekanta dig med Kartfönstret och få en översikt av menyer, ikoner och paneler
 • Se hur du gör för att Starta kartan (kartor-start) och hur du gör för att ta dig runt
 • I Orternas placering och visning på kartan får du tips på hur du enklast hittar och anger dina orters lägen
 • Disgens grundkarta blir fylligare med hjälp av Underlagskartor från DIS . Här får du veta hur du installerar och visar dessa
 • Var bor släktingarna och hur flyttar de? I avsnittet Släkten på kartan får du tips hur du kan variera visningen av enskilda släktingars öden och se hela din släkts spridning över landet
 • När du kan se släkten på Disgens karta är du bara ett handgrepp från att också visa Släktens spår på Google Earth Pro. Och då kan du även se hur släkten passerat landets gränser för att både in- och utvandra. Eller på senare år göra fjärran tjänste- och semesterresor.
 • Så fort du är nöjd med kartfönstrets innehåll för en släkting, familj eller hela släkten, med eller utan illustrativa underlagskartor, kan du Spara kartan som bild eller i en utskrift.
 • I de olika avsnitten hittar du hänvisningar till Kartans Inställningar