Utökade namn

Registrera alla. Sök på alla. Bestäm sen vilka namn som ska visas på skärmen och i grafiska utskrifter. Gäller förnamn likväl som efternamn.
Disgen handledning - Utökade namn

Vi har väl alla funderat på hur vi ska registrera kvinnans efternamn som gift. Traditionen säger att det är födelsenamnet som ska anges men vi minns ju personen med namnet som gift. Och hur gör vi med soldatnamnen? I Disgen finns stöd för att hantera det här i vyn för utökade namn i namnpanelen.

Dölj ett namn

utokade-namn-1010.jpg
 

 

I standardvyn ska giftesnamnet Sundqvist döljas

  • vid visning i namnpanelens standardvy
  • i personöversiktens titelrad
  • vid visning i familjeöversikten
  • i alla utskrifter utom ansedeln där det skrivs separat.

Du kommer alltid att kunna söka på det som namn i sökningen Välj person och vid Detaljerad sökning.

Tryck på knappen Utökad för att byta till den utökade vyn.

utokade-namn-1020.jpg
 

Här finns en rad för varje namn så det enskilda namnet kan hanteras separat.

Markera raden med namnet Sundqvist. Tryck mellanslag eller dubbelklicka så öppnas en dialog.

utokade-namn-1030.jpg
 
  • Typ av namn är rätt så det behöver inte ändras. Där finns också Förnamn och Tilltalsnamn att välja bland.
  • Valt namn för visning ska inte ha någon bock ifyllt så klicka på den så bocken försvinner.
  • Kommentar. Kan användas för att förtydliga vad det är för typ av namn.
  • Datum. Har personen bara haft namnet under en begränsad tid så klickar du på lampan efter datum och fyller i det som du vill ha det.
  • Källa. Det är alltid bra att ange källan för var du hittade namnet.

När du är klar tryck på Ok eller Enter.

utokade-namn-1040.jpg
 

I den utökade vyn ser du allt du registrerat för varje namn.

Tänk på att en asterisk efter namnet gör det till ett tilltalsnamn. Du kan också välja tilltalsnamn i den utökade vyn i fältet Typ av namn.

Gå tillbaka till Standardvyn genom att tycka på Standard.

utokade-namn-1050.jpg
 

Plustecknet framför Förnamn och Efternamn indikerar att det finns mer information i den utökade vyn. Plustecknet visas för både för- och efternamn eller inte alls.

Att tänka på när + inte finns

Finns inget plus framför något av fälten för förnamn och efternamn kan du  hantera förnamnen och efternamnen i klump genom att dubbelklicka på fältet eller markera det och trycka enter.

Förnamnen för sig

utokade-namn-1060.jpg
 

och efternamnen för sig.

utokade-namn-1070.jpg
 

 

Du kan trycka på knappen Lägg till... och välja Lägg till namn och fylla på ett namn och så länge du bara fyller i namnet och väljer vilken typ av namn det ska vara så dyker det inte upp något plustecken i standardvyn när du är klar utan namnet läggs till sist bland namnen i det berörda fältet.

Att tänka på när + finns

Finns ett plus främst i namnfälten och du dubbelklickar på exvis förnamnsfältet så byts vyn automatiskt till den utökade vyn och så får du välja vilket av namnen du vill redigera.

I snabbmenyn som kommer upp när du klickar på knappen Lägg till ... väljer du Lägg till namn. Då startar dialogen för att skriva in ett namn till. När du sparar det så visas automatiskt den utökade vyn.

Utskrift i Ansedel

Så här ser det ut i ansedeln.

utokade-namn-1080.jpg