Orter

Disgens ortsträd är en central och viktig del av Disgen. Det ger ordning och reda och det öppnar möjligheter att visa orter på kartan och Google Earth.
Disgen handledning - orter övergripande

Syfte

Ortsträdet har skapats för att hålla ordning på alla orter som dina släktingar har bott på. Allt från staden och dess kvarter till landet med sina torp och gårdar i byarna runt församlingskyrkan. Allt från Församlingen i Sverige till orten i utlandet.

När du bygger ditt ortsträd så åskådliggör du samtidigt hur ett torp var relaterat till en gård som låg i en by i en församling någonstans i Sverige. Du ser fort om du har släkt i flera av gårdarna i byn. Den hierarkiska strukturen ger en god överblick.

Vad är en ort?

"Kärt barn har många namn", på samma sätt finns många begrepp som används synonymt med ort i olika sammanhang. Som synonymer används begrepp som t.ex. trakt, ställe, plats. Lantmäteriet sammanfattar ortnamn för bebyggelsenamn och naturnamn. Deras ortnamnsregister med 950.00 namn är öppet att söka i. Sökresultatet presenteras som en lista och en karta med alla sökresultaten markerade. T.ex. ger orten Torpa 399 träffresultat från Uppland i norr till Småland i söder. Filterfunktionen ger utökade sökmöjligheter. Ortnamnsregistret är normgivande för Sveriges ortnamn och innehåller de former och stavningar som är officiellt fastställda, dvs mycket användbar för släktforskare som vill använda dagens officiella namn. Tyvärr får man inga koordinater den vägen. 

Riksantikvarieämbetets erbjuder en tjänst med en aktuell karta som ger goda möjligheter att hitta orter. Det är söktjänsten Fornsök som i första hand innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. 

Startsidan på Sveriges Hembygdsförbunds webbplats ger möjlighet att utforska platser som förutom koordinater för de orter som finns med kan ge intressanta uppgifter från medlemsföreningarnas forskning. Rosenbergs "Handledning öfver Sverige" i fyra band som bör finnas på välsorterade bibliotek omfattar ca 70.000 orter. Men den skannade versionen som Projekt Runeberg erbjuder på nätet verkar bygga på en äldre version i två band som innehåller färre orter. På Institutet för språk och folkminnen finns möjlighet att söka i ortnamnsregistret med en ny betaversion. De gamla arkivkorten är nu enklare att söka och titta på. Läs mer här.

Med ort i  Disgen-sammanhang syftar vi på Disgen-orter. Dvs dels de orter som följer med ortträdet och dels de orter du själv lägger till i ortsträdet. Vi tänker inte på ortnamn i textform som inte registrerats i ortsträdet.

Genom att använda ortsträdet minskar du risken att använda olika stavningar av en ort som skulle försvåra sökning. Orten kan kompletteras med flera olika data som bild, beskrivning samt kartrelaterade uppgifter som t.ex koordinater. I ortsträdet kan du dessutom använda ca 25 olika slag av orter från backstuga till torp. Naturligtvis kan du lägga till egna ortsslag som t.ex. tomt. Läs mer om det i handledningen för ortsregistrering.

Var används orter

Disgen-orterna används i första hand när du skapar en persons eller relations notiser (händelser) för att t.ex få med dem i olika typer av utskrifter och andra sammanhang där du delar med dig av dina släktforskningsresultat.

Ett annat mera visuellt användningsområde är kartor som du kan använda i Disgen eller på Google Earth Pro. Då är notiserna med sina orter och koordinater av central betydelse.

Ett annat viktigt användningsområde är i den detaljerade sökningen.