Centrumperson

Disgen handledning - centrumperson

Det finns alltid en centrumperson i Familjeöversikten. Den först registrerade personen visas initialt som centrumperson.

Personer som är relaterade till centrumperson kan enkelt läggas till. Det kan vara föräldrar till centrumpersonen. Det kan vara partners och deras barn.

Genom att byta centrumperson så kan trädet fyllas på generation för generation både bakåt och framåt i tiden.

En centrumperson kan ha flera partnerrelationer. Genom att markera centrumpersonen eller dess relation till en annan person eller sista barnet så kan man lägga till ytterligare en relation till centrumpersonen.

Det mesta du gör i Familjeöversikten utgår från centrumpersonen. Vill du bygga en antavla så blir centrumpersonen proband. Vill du bygga en stamtavla så blir centrumpersonen stamfader/stammoder. Vill du skriva ut en ansedel så kommer den att avse centrumpersonen. Dubbelklickar du på centrumpersonen så öppnas personöversikten, där du kan redigera och komplettera med uppgifter rörande personen.

Centrumpersonens fält är aktivt, har annan färg och storlek än övriga personer i familjeöversikten och är placerad i centrum.

Programmet Disgens standardinställning har en textfärg för aktiva rutor och annan textfärg för övriga rutor. Se guiden Inställningar för Disgen, för en beskrivning av hur man ändrar färgerna. Windows inställningar för färgtema kan göra att färger skiljer sig i programmet mellan olika teman.