Notisdialogen

Här beskrivs de olika notisdialogerna i detalj.
Disgen handledning - Notisdialogen

Syfte

Notiserna är hjärtat i Disgen. Här berättar vi om de olika typerna av notiser som finns och vad de innehåller mer på detaljnivå.

Notisnamn

Översta fältet i notisen är notisnamnet. 

Du kan ändra ett notisnamn. T.ex. skriva Bodde i fältet för notisen levde. Vid utskrift skrivs då Bodde istället för Levde.

reg-notiser-1055.jpg
 

I Personöversiktens panel för levnadsbeskrivning sätts texten Levde inom parentes följt av Bodde. På det sättet ser du tydligt att du bytt ut originalnamnet på notisen. 

Vid sökningar baserat på levdenotisen så kommer även din Bodde-notis att genomsökas.

Du kan lätt få tillbaka originalnamnet genom att trycka på knappen Original

Kalender och datum

Du har mest nytta av kalendern, då du i äldre födelseböcker inte får något födelsedatum utan bara söndagens latinska namn, då dopet skedde t ex på Jubilate. Även en begravningsdag kan anges med söndagens latinska namn. Med hjälp av kalendern kan du också se vilken veckodag ett datum har. Se mer i guiden Kalender. Du kommer åt kalendern via lampan efter fältet Datum.

För övriga fält se guiden Återkommande funktioner.

De flesta notiser är uppbyggda på samma sätt.
 

Notisfönstren

reg-notiser-1061.jpg
 

Notiserna Född, Döpt, Död, Begravd, Levde, Inflyttad, Utflyttad, Adress, Special och Oforskat skiljer sig enbart med notisnamnet. De innehåller alla samma sorts fält.

reg-notiser-1071.jpg
 

Yrke har ett extra fält för att notera yrke men liknar i övrigt de förstnämnda notiserna. Har du många yrkesnotiser för en person så används den sista i raden när du gör utskrifter där utrymmet är litet. Likaså kan den sista prioriteras om familjeöversikten är ett smalt fönster där inte alla yrkesnotiser får plats.

reg-notiser-1081.jpg
 

Flyttade har ett extra ortsfält och ortsfälten heter Från ort och Till ort. De liknar i övrigt de tidigare nämnda notisernas fönster. GEDCOM-standarden stöder inte denna typ av notis så vid export skapas en notis för utflyttad och en för inflyttad. Av samma anledning skapas liknade notiser vid import.

reg-notiser-1091.jpg
 

Notiserna Dödsorsak, Text, Webtext, Boktext, Extra text, Hypotes och Referens är likadant uppbyggda och har bara olika notisnamn. Extra text kom till för att man skulle kunna skriva texter som ingen annan skulle ta del av. Webtext är tänkt att man ska kunna ta med när man skapar en släktpresentation till webben där man vill vara lite restriktiv med vad man delar med sig av. Boktext är tänkt för just boken. Det kanske är den allra fylligaste texten du skriver här. Text kan användas när som.  

reg-notiser-1104.jpg
 
reg-notiser-1106.jpg
 

Det finns tre olika bildnotiser. Bild, Bokbild och Webbild. Sen finns också en multimedianotis. Alla har de bara Anteckningar som överensstämmer med de andra notissorterna. Se mer om bilder i guiderna Spara bilder, Hur använder jag bilder och Ändra storlek på bild. De olika bildnotiserna finns för att användas i olika situationer. Webbilden håller en bild som inte tar så mycket plats på webben. Bokbild är ofta en högupplöst bild som passar för tryckning. Bild är oftast en bild som fungerar hjälpligt både i bok och på webben.

Längst ned på dessa notistyper finns ett fält för att beskriva vad filen innehåller. Innehållet är tänkt för synskadade som inte ser vad som visas på skärmen och kan ge en lite annorlunda uppfattning av vad som kan ses på bilden.

Övrigt

De notiser där du skrivit någonting i fälten för Fotnot och/eller fälten för Anteckningar visas i panelen för levnadsbeskrivning med ett + -tecken i slutet på fältet. 

Knappen bredvid Dölj Bildtext/Anteckningar som heter Inställningar för källor som inte finns med på bilderna ovan. Den knappen öppnar en dialog för att hantera automatiken för att bygga ett källträd.

Det går att ha flera notiser av samma typ förutom född och död.

Du väljer vid utskrift vilka notistyper du vill ska skrivas ut.