Släktöversikt

Dynamisk, timglasformad översikt som maximalt kan visa sju generationer bakåt och sju generationer framåt.
Disgen Handledning - Släktöversikt
Släktöversikt i stående form
slaktoversikt-1000-1.JPG
Släktöversikt i liggande form

Syfte

Släktöversikten är ett fönster där man grafiskt får en översikt över släkten och kan navigera runt i dess olika grenar. Från Släktöversikten kan man öppna Personöversikten och Relationsöversikten.  

Släktöversikten är dynamisk, den uppdateras alltså automatiskt när man gör ändringar i de andra översikterna. Det gör att den är mycket praktisk att ha vid sidan när man håller på med en släktgren, den ger god överblick och är enkel att navigera i.

Du kan visa den i stående form - uppifrån och ner - eller liggande form - från vänster till höger.

Visa släktöversikten

Du visar släktöversikten via navigationsikonen i vänstermenyn där du väljer Släktöversikt. Den finns i de flesta fönster.
Du kan också trycka på F9 på tangentbordet. Då visas den person som är centrumperson i aktiv familjeöversikt som centrumperson i släktöversikten.

Inställningar och knappar

slaktoversikt-1002-1.JPG
 

Längst uppe till vänster finns två skjutreglage som ställer in hur många generationer av anor och ättlingar som visas. Släktöversikten är ”timglasformad”, dvs. den visar centrumpersonen i mitten och det antal generationer anor bakåt som vänstra reglaget visar och det antal ättlingar framåt som högra reglaget visar. Förinställt är att släktöversikten visar 3 generationer åt båda hållen.
Visar man en stor släkt där centrumpersonen t ex har flera giften med ett antal barn kan det bli stora avstånd och svåröverskådligt. Då kan det vara klokt att temporärt minska antalet generationer, bakåt och/eller framåt, som visas.

I vissa situationer visar den liggande formen av släktskapstavlan mer än den stående. Så växla gärna mellan dem.

Underlag för utskrifter

Tänk på att du kan välja noll generationer framåt eller bakåt. Då får du en stamtavla eller en antavla. När du visar generationer både bakåt och framåt så har du något som vi kallar för timglas. Alla dess tre former kan du skriva ut som en pdf-fil genom att trycka på skrivarikonen uppe till vänster i vänstermenyn.

Vandring i släktöversikten

Enklast vandrar man i Släktöversikten med piltangenterna. Det finns vissa begränsningar med piltangenterna t.ex så skiljer det mellan anor och ättlingar.

Dubbelklick eller Enter på en person gör den till ny centrumperson, det blir den personens anor och ättlingar som visas.

Får inte hela släktöversikten plats på skärmen så kan du klicka med musen och hålla fast och dra hela bilden uppåt, neråt och åt sidorna.

Det är inte möjligt att använda scrollhjulet för att förminska eller förstora. Men genom att skriva ut SÖ till en pdf-fil är det sedan möjligt att titta på den i vilken förstoring eller förminsking man önskar både på skärmen och på papper.

Snabbmenyn

Vid högerklick på en person får du fram en snabbmeny med ett val nämligen
Lista N-männingar för vald person.
 

Tangentbordskommandon

Antal Generationer anor kan påverkas med

  • Plus och 
  • Minus

Antal Generationer ättlingar kan påverkas med

  • Ctrl + Plus och
  • Ctrl + Minus

 

Vänstermenyn

Överst i vänstermenyn finns en skrivarikon. Klickar du på den så får du upp en dialog där valet släktöversikt är markerat. Klickar du på fortsätt får du upp en pdf-fil som visas i din standardbrowser. Därifrån kan du skriva ut filen eller spara ner den för framtida behov. Ofta finns det en ikon för "ladda ner" eller "spara som" som man använder för att spara filen. Du väljer plats där den ska sparas och ger filen ett namn.

Längre ner finns tre ikoner i vänstermenyn som är speciella just för Släktöversikten.

visa-horisontalt_24pix-t.png
Visa släktöversikten liggande
visa-vertikalt_24pix-t.png
Visa släktöversikten stående

Dessa båda ikoner byter plats med varandra och visar till vilket läge man kommer om man trycker på dem.

4i_forgaende_i_soklistan_24pix-t.png
Visa föregående i söklistan
4h_nasta_i_soklistan_24pix-t.png
Visa nästa i söklistan

Dessa båda utgår från en söklista som kan ligga i bakgrunden där du kan vandra upp och ner och få personerna visade i släktöversikten.

 

Relaterat innehåll