Stamtavla - Träd

Stamtavla i trädform där varje generation förs en liten bit in på sidan med linjer till vänster som binder samman de olika generationeran.
Stamtavla - trädä

Beskrivningen innehåller de flikar i inställningsmallarna som är relevanta för Stamtavla - Träd. De övriga flikarna kan du läsa om i Inställningar för utskrifter och utskriftsmallar

Inställningar

Följande flikar finns för Stamtavla träd.

 • Direktval
 • För stamtavlan
 • Övrigt
 • Register
 • Sidans utformning

Här beskrivs bara fliken För stamtavlan.

För stamtavlan - underflik Innehåll

I exemplet nedan har vi valt att utgå ifrån inställningsmallen STD 1.

 

 

Här ser du vilka notistyper som är valda för aktuell mall. Här är det STD 1 som visas. Det som är intressant att titta lite närmre på är fältet uppe till höger. Om du vill så kan du ta med mor och far till de ingifta.

För stamtavlan - underflik Utseende

 

Dessa inställningar gäller för alla inställningsmallar, utom en - Ny rad för varje notis. Den är ofta satt om man tagit med källorna i utskriften men inte alltid. Läsbarheten av texten blir bättre då.

Inställningsmallar

 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Eng
 • STD Född Död Flagg Oforsk K (Källor)
 • STD Född Död Flaggor Oforskat
 • STD Född Död Yrke
 • STD Född Döpt Död Begravd
 • STD Normal Flaggor Oforskat KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)
 • STD Normal K (Källor)
 • STD Normal KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)
 • STD Utförlig
 • STD Utförlig Flaggor Oforskat KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)
 • STD Utförlig K (Källor)
 •  STD Utförlig KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning över vilka val som är gjorda i de olika inställningsmallarna. Det framgår tydligt att vissa notistyper förekommer ofta, andra aldrig. Så vill du ha med dem så måste du själv välja dem.

stamtavla-trad-1100.JPG
 

 

stamtavla-trad-1110.JPG
 

 

stamtavla-trad-1120.JPG
 

 

stamtavla-trad-1130.JPG
 

 

stamtavla-trad-1140.JPG
 

 

stamtavla-trad-1150.JPG
 

 

Relaterat innehåll