Släktmatrikel - tabell

Släktmatrikel - tabell är en utskrift där du kan få med större delen av släkten.
Disgen handledning - Släktmatrikel träd

Släktmatrikeln ät baserad på en antavla. För varje generation skrivs sedan en stamtavla med alla barn, barnbarn osv ut. Den blir lätt väldigt stor om du har många personer registrerade i släkten. Samtidig är den en total sammaställning över din släkt. Den kan begränsas på olika sätt vilket framgår av inställningarna nedan.

Exemplet nedan utgår från inställningsmallen STD Född Död.

Underflik Innehåll

slaktmatrikel-tabell-1100.JPG
 

Till höger finns några val som kan göras som påverkar hur många generationer stamtavlorna i utskriften ska innehålla.

Väljer du Obegränsat antal generationer kommer alla släktingar i nedstigande led att skrivas ut. Det kan bli mycket.

Väljer du Begränsat antal generationer ett så begränsar du varje stamtavla till ett visst antal generationer.

Väljer du Begränsat släktskap begränsas varje stamtavla olika beroende på var i antavlan den skrivs. Antag att du väljer 3 generationer. För probanden kommer då tre generationer att skrivas ut. För probandens föräldrar skrivs två generationer och för far- och morföräldrar endast en generation. För övriga anor längre bak i tiden skrivs ingen stamtavla alls.

Antavlan som släktmatrikeln basera på, är den du har byggt på skärmen.

Underflik Utseende

slaktmatrikel-tabell-1200.JPG
 

De flesta sakerna du kan ställa in under Utseende är ganska självklara. Det som skiljer sig från andra inställningsmallar är att du kan bestämma hur du vill att släktskapet ska uttryckas i utskriften. Vill du kalla dem för sysslingar och bryllingar eller 3-männingar och 4-männingar.

Inställningsmallar

Följande inställningsmallar finns:

 • STD 1
 • STD 2
 • STD Född Död
 • STD Född Död Yrke Bild  Eng
 • STD Född Död Yrke Porträtt K (Källor)
 • STD Normal K (Källor)
 • STD Normal Porträtt
 • STD Normal Porträtt K (Källor)
 • STD Utförlig Bild
 • STD Utförlig Bild KF (Källor Fotnot)
 • STD Utförlig KFA (Källor, Fotnot, Anteckningar)

 

Relaterat innehåll