Utskrift utgående från källor

Här kan du skriva ut vilka källor och hänvisningar du använder. Du kan skriva ut vilka personer som är kopplade till dem eller bara källorna.
Disgen handledning - Utgående från källor

Syfte

Du kan skriva ut källor och hänvisningar med eventuella citat. Om du vill kan du också skriva ut de personer som använder källan.

Så här gör du

Du startar utskriften från ikonen med skrivaren och väljer Utgående från källor och sätter en bock i Text.

Det startar en guide med flera steg.

Steg 1. Välj en grupp, källa eller hänvisning att utgå ifrån

Använd knappen Välj för att visa källträdet och göra ditt val.

  • Utskriften kommer att omfatta det du valt plus alla underliggande grupper, källor och hänvisningar.
  • Även om du enbart vill skriva ut källor du skrivit som fri text i fältet Källa på notiser, så måste du välja något i källträdet, men detta val påverkar inte utskriften.

Steg 2. Välj vad du vill ta med i utskriften

Typ av källor

  • Ta endast med Disgen-källor - Markera detta val om du vill att enbart källor som finns i källträdet ska tas med.
  • Ta med alla källor som inte är Disgen-källor - Markera detta val om du vill att enbart källor inmatade som fri text ska tas med. 
  • Ta med alla typer av källor - Markera detta val om du vill att både källor i källträdet och källor inmatade som fri text ska tas med.

OBS! Om du väljer att inkludera källor som inte är Disgen-källor, så kommer samtliga sådana att skrivas ut. Detta är kanske inte vad du väntar dig, men eftersom sådana källor inte ligger i någon typ av struktur så påverkas de inte av det val du gör i källträdet. Därför skrivs alla ut.

Enbart källor som används

  • Ta bara med källor som används - om du markerar detta val kommer endast de källor att skrivas ut som används av någon notis.
  • Ta med alla oavsett om de används eller inte - Det innebär att även de som inte används av någon notis kommer att tas med 

Personnamn eller inte

  • Ta med personnamn - Namnen på de personer som använder en viss källa kommer att skrivas ut efter källan.
  • Ta inte med personnamn - Källdata skrivs ut, men inte vilka personer som använder respektive källa.

Välj vad som ska skrivas ut

Här väljer du om bara källor och grupper ska skrivas ut eller om du vill att hänvisningarna också ska tas med.

Du kan också bestämma stilarna för det som skrivs ut.

 

Relaterat innehåll