Lista N-männingar

Vad heter mina kusiner? Ja det vet jag nog om de inte är för många, men vad heter mina tre-männingar. Det är kanske inte lika självklart för att inte säga fyr-männingarna.
Bra lista inte bara för att fixa kusinträffen utan också för att arbeta med dina DNA-träffar.
Lista med ett antal kusiner
Föräldraleden visas också.

N-männinglistan finns med två olika utseende. Den som syns längst upp på sidan och den som syns direkt här nedan. Antalet männingar kan också skilja beroende på om den utpekade personen är en av männingarna eller om hen är proband.

Föräldraleden är inte medtagna

Syfte

Listan har två syften. Det första är att kunna skriva ut och använda för att organisera en kusinträff eller för att få kontakt med kusinerna eller.... Det andra är vid DNA-forskning. Då väljer du troligen att skriva ut tre-, fyr- eller fem-männingar beroende på ditt behov för stunden.

Du kan också arbeta med den när du ska komplettera med dödsdatum och vill fokusera på släkten i det arbetet. Gör först en tremänninglista och kolla om det saknas dödsdatum på någon. Med rätt inställningar kan listan bli tom och du får en bekräftelse på att du har fått med dödsdatum på alla som skulle kunna finnas i listan. Gör sen en fyrmänningslista och gör samma sak. Eftersom du kan öppna både en familjeöversikt och en personöversikt så ser du om det finns fler i närheten som också behöver lite mer uppgifter.

Så här gör du

Du kan starta utskriften från många olika ställen. Du hittar den i snabbmenyn när du håller musen över en person. Den finns i

  • Familjeöversikten
  • Släktöversikten
  • Stamtavlan
  • Antavlan
  • Söklistan

I personöversikten startar du i vänstermenyns mer-knapp.

Det första du får upp är en dialog där du ska bestämma vad du vill ha med i N-männinglistan och vad den ska utgå ifrån.

Börja med att välja vilken sorts N-männinglista du vill skapa.

Det första alternativet blir en lista som byggs på en stamtavla som börjar på den markerade personen och sen går n antal generationer framåt och skriver alla som hittas där. Här fångar du alla N-männingar utgående från en ana.

Det andra alternativet innebär att det byggs en antavla som börjar på den markerade personen och gå n generationer bakåt. Efter det byggs ett antal stamtavlor som utgår från personerna längst bak. Här fångar du alla personens N-männingar inte bara de som tillhör ett ben i din antavla.

Sen bestämmer du vilket avstånd det ska vara mellan dig och de övriga i listan. Ska det vara kusiner, nästkusiner / 3 -männingar, 4-männingar eller ännu längre avstånd.

Du ska också ta ställning till om du bara vill ha med biologiska N-männingar eller om även de icke biologiska ska tas med.

Beroende på vad du ska använda listan till så kanske du bara vill ha med dem som lever.

Sen kan du välja på att bara visa N-männingarna eller att också ta med generationerna som ligger bakom och leder fram till N-männingarna. Vill du se dem så bockar du för Visa anor i listan.

Sen kan du också ta med alla anor vid anförluster då kommer de att finnas med mer än en gång.

Sist kan du välja vilket språk du vill ha listan skriven på.

Resultatet

Beroende på vilka val du gjort så ser listan ut på lite olika sätt som bilderna ovan visar.

Prova de olika varianterna så ser du hur du vill ha den. Dina val ligger kvar från gång till gång.

I Snabbmenyn finns några olika val. Prova dem och se hur det blir.

Valet Exportera till excel skapar en fil som du får möjlighet att namnge och placera där du vill. Disgen föreslår att filen ska heta N-Männingslista.xls och läggas i mappen DgTmp i den aktiva datamappen för Disgen men det kan du ändra på.

Skriv ut startar en dialog som du inte behöver bry dig om utan bara trycka på OK.

Då får du upp ett nytt fönster där utskriften granskas.

Tycker du förhandsgranskafönstret är för litet så kan dra i nedre högra hörnet för att göra det större. Ser det ok ut så skriver du ut listan genom att klicka på knappen Skriv ut överst i fönstret.

De två valen Öppna personöversikt och Öppna familjeöversikt öppnar fönstren i en ny fönstergrupp. Funktionerna är bra om du vill kolla något eller göra en ändring.

 

 

Relaterat innehåll