Antavla - Sidindelad

Har du forskat fram de flesta personerna, sex generationer bakåt, så är det här en trevlig Antavla. Du skriver ut den på liggande A1 till en pdf-fil och går till tryckeriet och skriver ut den på papper.
Disgen handledning - Antavla sidindelad
Utskriftsmallen STD A3 3 gen är använd.

Det här är en antavla som växer från vänster till höger. 

I sin mest komprimerade form kan den jämställas med antavla på skärmen om den skrivs ut på A3 med 6 generationer med bara 1 rad. Den mallen finns inte än men bilderna som följer visar hur du gör för att ställa in det för den utskriften.

Du kan också göra den för A4 med 5 generation med bara 1 rad. Den mallen finns inte heller än men är lätt att fixa. Den beskrivs också nedan.

Antavla - Sidindelad underfliken Innehåll

antavla-sidindelad-1300.JPG
 

För att komprimera så mycket som möjligt vill vi bara skriva ut en rad därför ser du till att Antal rader = 1

De vi vill ha utskrivet på den raden är Efternamn och Tilltalsnamn och Levnadsår därför bockar vi i de rutorna och inget annat.

Antavla - Sidindelad underfliken Utseende

antavla-sidindelad-1350.JPG
 

Sätt följande värden:

 • Generationer per sida = 7
 • Överlappning mellan generationer, mm = 60
 • Avstånd mellan boxar, mm = 0
 • Porträtthöjd, mm = 0
 • Bocka för Skriv sista generationen tätt.
 • Välj hur du vill ha namnen skrivna.
 • Välj att levnadsår ska visas som född-död
 • Det ska var Streck mellan boxar och
 • Bocka för Rita även tomma boxar.

Till höger visas en bild som på något sätt ska illustrera hur utskriften blir.

Vill du anpassa den här utskriften för att passa för 5 generationer och proband på A4 så skriver du 6 i rutan för antal generationer. 

antavla-sidindelad-1500.JPG
 

I den här utskriften är det viktigt att storleken på texten blir rätt.

I det här exemplet är

 • Vanlig text = Times New Roman normal storlek 9
 • Efternamn = Times New Roman Fet storlek 9
 • Tilltalsnamn  = Times New Roman Fet storlek 9
 • Förnamn = Times New Roman normal storlek 9
 • Antavlenummer = Arial normal storlek 8
 • Sidhänvisningar = Times New Roman Kursiv 9

Vill du anpassa utskriften för 5 generationer och proband till A4 så behöver stilarna påverkas. Då ökar du alla storlekar ovan med 1.

Spara gärna mallen genom att klicka på Spara mall och ge den ett namn exempelvis "Egen A3 6 gen 1 rad". Den andra kan du kalla "Egen A4 5 gen 1 rad".

Prova och se hur det blir. Tänk på att du när du skapar antavlan ska bygga den för
6 generationer och probanden dvs 7 generationer totalt
respektive 5 generationer och probanden dvs 6 generationer totalt.

Inställningsmallar

 • STD 1 - liggande A3
 • STD 1 personregister - liggande A3
 • STD 2 - liggande A4
 • STD 2 bild - liggande A4
 • STD 2 personregister - liggande A4
 • STD 3 född död - liggande A3
 • STD A1 6 gen - liggande A1
 • STD A1 6 gen + antavlenr - liggande A1
 • STD A2 5 gen - obs! liggande A1
 • STD A3 3 gen - liggande A3
 • STD A3 3 gen + bild - liggande A3
 • STD A3 4 gen - obs! liggande A2
 • STD A3 5 gen - obs! liggande A2

En del mallar har tyvärr fått missledande namn. Ser det konstigt ut när du förhandsgranskar så ställ om utskriftsformatet under Skrivarinställningar. Mallens namn leder tanken till A3 men den funkar inte med A3 utan med A2. Problemet är att textens storlek inte får plats i rutorna om man väljer ett för litet papper.

 

 

Relaterat innehåll