Söklista

Söklistan visar inte bara en massa personer utan erbjuder också flera sökmöjligheter för den nyfikne.
Disgen handlening - Söklistan består av utvalda personer

Syfte

En söklista kan användas till mycket. Du kan vandra genom ett antal person som du sökt fram av en specifik orsak exempelvis DNA-träffar. Du kan ha den som underlag för att skapa en släktpresentation. Du kan hitta just den du sökte med många parametrar, inte bara namn.

Sökresultatet från detaljerad sökning visas i ett sökfönster med följande utseende. Söklistan kan också ha skapats på annat sätt än detaljerad sökning. Med högerklick i de byggda tavlorna kan söklista skapas med personerna i tavlan. Tavlorna kan byggas, framförallt stamtavlan, på många olika sätt med hänsyn till både DNA och om biologiska respektive icke-biologiska personer ska ingå.

Fönstrets innehåll

soklist-1000-2.JPG
 

Varje rad i listan innehåller upp till sju kolumner, Du kan markera en rad. Du kan sen välja om du vill se den i en familjeöversikt eller en personöversikt. Finns personen i en byggd antavla eller stamtavla kan du visa personen där. 

Enklast är att använda navigationsknappen för att där välja i vilket fönster personen på raden ska visas.

Du kan själv bestämma ordningen på kolumnerna genom att klicka på kolumnrubriken och hålla fast och dra kolumnen till den plats du vill ha den på.

Du kan sortera varje kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Antingen blir det stigande eller fallande. Ytterligare en klickning sorterar i omvänd ordning.

Värt att notera är att raderna sorteras alfanumeriskt vilket innebär att datum som inte är exakta sorteras för sig med utgångspunkt från den inledande texten.

Antal sökträffar presenteras ovanför listan med personer.

Snabbfiltrering gör en filtrering i den framtagna söklistan så den minskar till de rader som stämmer med filtret. Skriv in det du vill filtrera i textfältet.

 • Andersson gör att alla Andersson blir kvar synliga i söklistan.
 • Tar du bort texten Andersson i filtret så återkommer den ursprungliga visningen.
 • Siffran 13 i filterfältet visar alla fält som innehåller siffran 13: PersonID 13 och alla datum med 13 i. Den som visas är alltså alla rader där någon kolumn innehåller siffran 13.

Det går att filtrera alla fältens (kolumners) innehåll. Skriv t.ex. in anders och se vad som händer efter varje bokstav.

Vänstermenyn

I vänstermenyn finns två ikoner/knappar. De understa är

Exportera söklistan till Excel  excel_24pix-t.png
Den öppnar utforskaren och visar din datamapps DgTmp-katalog med ett föreslaget filnamn söklista1.xls. Du kan ändra det till något annat. Välj sen Spara. Filen kan sen öppnas i Excel eller t.ex. Open office.

Den övre är ikonen Mer  fonsterspecifika_24pix-t.png visar följande meny som också har en undermeny. 

soklist-1060.JPG
 
 • Spara söklista som...  öppnar utforskaren i läge Spara som. Namnge filen som sparas i din datamapps underkatalog och filen får filändelsen *.dgseek.
  soklist-1200.JPG
   
 • Öppna söklista... Utforskaren öppnas och visar innehållet i din DgTmp-katalog, Där väljer du en tidigare sparad fil med filändelsen *.dgseek.
  soklist-1300.JPG
   
 • Lägg till från söklista i fil... Utforskaren öppnas och visar innehållet i din DgTmp- katalog. Välj en tidigare sparad fil och innehållet från den läggs till i den redan öppnade söklistan.
   
 • Utöka söklista är en funktion som gör just det. Du kan lägga till föräldrar, partner, barn osv relaterade till personerna i söklistan. Fundera noga igenom vilka val du gör och vilket resultat det ger beroende på i vilken ordning du gör valen.
  soklist-1400.JPG
   
 • Filtrera söklista är en funktion där du skriver in värden i de olika kolumnerna för att filtrera fram något speciellt. Ex.vis ett förnamn och födelseort. Då krymps listan till att visa bara dessa personer.
  soklist-1600.JPG
   
 • Ta bort alla filter rensar filtret och du har tillbaka listan med sitt ursprungsinnehåll.
   
 • Synliga kolumner: Bocka för vilka av de sju kolumnerna PersonID, Efternamn, Förnamn, Född, Död, Födelseort och Dödsort du vill ha synliga i fönstret. Du får göra det en i taget.
 • Visa alla kolumner använder du om du vill gå tillbaka till att visa alla kolumner.
   
 • Visa snabbfiltrering innebär att rutan överst i fönstret visas. Är det en bock framför så visas fältet. Klicka på det så försvinner hela den övre delen av söklistan.
   
 • Skriv ut söklista... 
  En dialog öppnas som inte behöver beaktas. Du behöver inte ändra något i den.
   
  soklist-1500.JPG
   
  Klicka OK så visas ett fönster med förhandsvisning av utskriften. 
  soklist-1550.JPG
   

  Klicka på Skriv ut.

Snabbmenyn

Högerklick på markerad rad ger ytterligare valmöjligheter:

 • Sortera enbart denna kolumn - Håll musen över kolumnen innan du väljer detta alternativ. Effektivare är att klicka direkt på kolumnhuvudet för att få sorteringen gjord.
   
 • Till kom ihåg-listan. Lägger markerad person i listan Kom ihåg som du hittar i Välj person.
   
 • Till listan över favoriter. Lägger markerad person i listan Favoriter som du hittar i Välj person.
   
 • Ta bort markerade rader. Alla rader som är markerade tas bort ur söklistan. Du kan markera en grupp av rader genom att markera den första och sedan markera den sista i gruppen med Shift-tangenten nedtryckt. Du kan markera spridda rader i söklistan genom att markera dem med Ctrl-tangenten nedtryckt.
   
 •  Lägg till flaggor för markerade personer...Öppnar en dialog där du kan välja flaggor genom att markera dem och trycka på enkel högerpil i mitten så de förs över från vänster kolumn Tillgängliga flaggor till höger sida Aktuella flaggor och avsluta med OK.
  Du kan också under knappen Redigera flaggor skapa nya flaggor som du sen för över till högersidan med den enkla högerpilen.
  Du kan markera en grupp av personer med Shift- och Ctrl-tangerna. Alla markerade personer får den önskade flaggan / de önskade flaggorna. 
soklist-1700.JPG
 
 • Ta bort flaggor för markerade personer...
  Markera den flagga du önskar ta bort från Aktuella flaggor och välj enkel vänsterpil så den hamnar under Tillgängliga flaggor och avsluta med OK. Du kan markera grupper av personer på samma sätt som ovan.
   
 • Radera markerade personer ... Dialogen Radera person kommer upp och ger dig möjlighet att verkligen radera personerna ur databasen. Tänk på att de raderas även om de har en relation till någon annan person. Du kan markera grupper med Shift- och Ctrl-tangenterna.
  OBS! När du klickar OK så raderas personerna ur databasen och de går inte att få tillbaka igen. 

  soklist-1800.JPG
   
 • Lista N-männingar för vald person
  Du kan markera en person och ha den som utgångspunkt för att skapa en männinglista exempel vis en 2-männingslista med kusiner.