Notiser

Notiserna är hjärtat i Disgen. Med notiserna berättar du släktens historia på ett strukturerat sätt. Uppgifterna blir enkla att söka bland. Notiserna gör att du kan välja vad du vill skriva ut i rapporter och dela med dig av.
Disgen handledning - notiser

Syfte

Med hjälp av Notiser kan du beskriva en persons levnad, från födsel till död och begravning. Du kan lägga in notiser för konfirmation, flyttningar, olika yrken under levnaden och adresser. Dessutom finns möjlighet att lägg in textnotiser med löpande text för händelser du vill notera. Du har även möjlighet att lägga in texter och bilder för bok- och webb-publicering. När du får stopp i forskningen kan du lägga in oforskatnotiser som du senare kan leta fram för att fortsätta forskningen där du slutade. Hypoteser kan skrivas in.Till din hjälp finns också specialnotisen som du kan ta till när du saknar en speciell notistyp exempelvis Värnpliktsnummer.

Det finns två grupper av notiser. I Personöversikten finns personnotiser i panelen Levnadsbeskrivning och i Relationsöversikten finns relationsnotiser i panelen Relationshistoria. Du ser dem i listor som fälls ut när du trycker på knappen Lägg till notis.

Så här gör du

När du lägger upp personen

De första notiserna fyller du i när du lägger upp personen. Då anger du Född och Död, som är standardnotiser i dialogen Lägg till ny person. Har du inte tillgång till båda uppgifterna så hoppa över det du saknar. Du kan skriva i dem vid ett senare tillfälle.

Vill du fylla i fler notiser redan från start så kan du göra det genom att välja Ändra i rutan för Valda notiser. Läs mer om det i guiden Välj notiser för ny person

När du lägger till notiser för redan inlagd person

När du vill lägga till en notis för en redan inlagd person, finns det tre olika sätt att göra det på.

 

reg-notiser-2010.jpg
 
 • Knappen Lägg till Notis överst i panelen Levnadsbeskrivning.
 • Högerklicka i panelen Levnadsbeskrivning, då får du upp en snabbmeny som du ser till höger i bilden ovan. Där väljer du Lägg till Notis
 • Välj funktionstangent F2 om du vill använda tangentbordet.

Alla tre varianterna ger dig en lång lista med notistyper att välja bland. Välj den du vill använda.

Om du har markerat en notis så den är gulmarkerad så kommer den nya notisen att lägga sig efter den, annars lägger notisen sig underst.

I levnadsbeskrivningen samlar du alla möjliga typer av information om personen. Det är händelsenotiser med ett datum i, som beskriver något som hände vid en viss tidpunkt. Det är berättelser skrivna i textnotiser av olika slag och det kan vara bildnotiser med foton på personer eller speciella tillfällen. Det kan bli många notiser som snabbt fyller ytan för levnadsbeskrivningen.

Varje notis du lagt in visas i ett vitt fält. Där ser du det mesta av det du registrerat i notisen, men ibland inte allt.

I början på fältet kan det finnas en liten ikon som är klickbar för snabbåtkomst. Ikonen kan leda till Att Arkiv Digital startas om du har abonnemang där. Den kan leda till en sida hos Riksarkivet. Men den kan också leda till att en bild visas, en ljudfilm startar eller att en video drar igång. Förutsättningen är att det finns program i din dator som kan hantera de olika filerna som finns i notisen. Saknas det så händer ingenting när du klicka på dem.

 • reg-notiser-2020.jpg   Kopplad källa hos Arkiv Digital visas.
 • reg-notiser-2030.jpg   Kopplad källa hos Riksarkivet visas.
 • reg-notiser-2040.jpg   Bild visas.
 • reg-notiser-2050.jpg   Film visas.
 • reg-notiser-2060.jpg   Ljus spelas upp.

 

I slutet av notisfältet kan finnas ett plustecken som talar om att det finns skrivet något i anteckningar, fotnoter, beskrivning eller bildtext i den notisen.

Det är vanligt att det blir så många notiser i levnadsbeskrivningen att allt inte kan visas. Då kommer det upp en tunn rullningslist till höger. För att förflytta dig bland notiserna så trycker du ner vänster musknapp och håller fast någonstans i panelen och drar musen upp eller ner. Innehållet i panelen förflyttas i den riktning du drar.

För att öppna en notis så den kan ändras så dubbelklickar du på den eller markerar den och trycker på mellanslag.

Notistyper i personöversikten, panel levnadsbeskrivning

Händelsenotiser

 • Född - Endast en födelsenotis är möjlig
 • Döpt
 • Död - Endast en dödsnotis är möjlig
 • Begravd
 • Yrke - Du kan ha flera yrkesnotiser, var och en med datum, förslagsvis angivet som en period. Det sista yrket i ordningen i levnadsbeskrivningen används i grafiska tavlor och i familjeöversikten när utrymmet tryter. Läs nedan om ett tips.
 • Levde - Vet du inte exakt när en person flyttade in eller flyttade från en plats, har du här möjlighet att ange en specifik tidpunkt eller en tidsperiod, när du vet att en person bodde på en plats.
 • Flyttade - innehåller två orter till skillnad mot andra händelsenotiser. Du kan ange både vart man flyttade från och vart man flyttade till. Man behöver inte ange båda orterna om man inte känner till dem. Notera att vid GEDCOM-export delas notisen upp i In- och Utflyttad.
 • Inflyttad - Se Utflyttad
 • Utflyttad Har behållits av historiska skäl då de förekommer i äldre programversioner samt för att GEDCOM inte stöder flyttnotisen med två orter. 
 • Adress - I första hand avsedd för personer i nutid. Du kan också ange ett datum då adressen var gällande.
 • Konfirmation - Här anges när och var en person konfirmerades.
 • Special - Kan användas för valfria händelser som inte har egen notistyp och som du själv ger ett namn. Tänk på att du i t.ex. utskrifter kan välja om specialnotiser ska vara med eller ej. Du kan inte välja bland de namn du valt för specialnotisen. Exempel: Du kan använda specialnotisen för att skapa notisen Värnpliktsnummer och i kommentarfältet skriva numret. Du kan göra en notis som heter Ålder och i kommentaren skriva hur gammal personen var när han dog. Du kan göra en notis som heter Husägare. osv. Din fantasi sätter gränserna. 
 • Oforskat - Används för att registrera vad du tänker forska vidare på.

Textnotiser

Alla textnotiser är tänkta för löpande text som kan redigeras inom vissa gränser.

 • Dödsorsak
 • Text - Till för utskrifter av olika slag. Enklare redigering kan göras
 • Extra text - Till för internt bruk. Extra text-notiserna kan till exempel användas för känslig information som inte ska vara med i vissa utskrifter.
 • Boktext  - Tänkt för att tryckas i en bok - Ny för Disgen 2019
 • Webbtext - Tänkt för att visas på internet  - Ny för Disgen 2019
 • Referens - Används för att ange hänvisning till annat material du har om personen i fråga, till exempel litteratur, foton, möbler eller dylikt. En del använder den till sin egen numrering av personen.
 • Hypotes - Tänkt för att samla dina slutsatser som ännu inte är fullt bekräftade

Bilder, ljud och film

Notistyperna har en text och en referens/sökväg till en fil.

 • Bild - har bildtext som skrivs i direkt anslutning till bilden i utskrifter av olika slag. Det som skrivs nedan om porträttens lagringsformat och utskriftsaspekter gäller även bilder.
 • Bokbild - Se Bild. Här lägger du en bild med så hög upplösning att den blir bra när man trycker den i en bok - Ny för Disgen 2019
 • Webbild - Se Bild. Här lägger du en bild som har låg upplösning och är anpassad för att visas med en webbläsare på exvis internet  - Ny för Disgen 2019
 • Multimedia - Är till för ljud, och film. Där finns möjlighet att skriva en beskrivning som blir klickbar så filen öppnas om du skapar en släktpresentation för webbläsare. - Flyttats från panelen Ljud och film i Disgen 2019.

Notistyper för relationsöversiktens panel relationshistoria

Relationsnotiser dyker upp i samband med att du registrerar en relation och visas i fönstret Relationsöversikt i panelen Relationshistoria.

reg-notiser-2110.jpg
 

Det finns notiser som avser relationen som kallas för relationsnotiser och det finns notiser för att göra noteringar av annat slag.

Relationsnotiserna är:

 • Gift 
 • Sambo
 • Skild
 • Särbo - Ny från Disgen 2019 
 • Före äktenskapet
 • Utom äktenskapet

Notis för noteringar har sina motsvarigheter i personöversikten och de är: 

 • Text
 • Extra text
 • Boktext
 • Webbtext
 • Bild
 • Bokbild
 • Webbild
 • Special
 • Referens
 • Oforskat
 • Hypotes

Relationen mellan ett par kan omfatta flera olika händelser. De kan börja sin samlevnad som sambo för att sedan gifta sig. Sen skiljer de sig och på gamla dar hittar de tillbaka till varandra igen och blir då särbo. Det här är notiser framtagna för att kunna beskriva nutidens relationer och används inte så mycket för gångna tider. Notistyperna kan förekomma mer än en gång.

Före äktenskap - är en relation som mer handlar om barnet och föräldern. Vi rekommenderar att istället för att använda den så skriver man uppgiften som kommentar i barnets födelsenotis och placerar barnet under föräldrarnas relation som barn till dem båda.

Utom äktenskap - Vare sig man vet eller inte vet vem fadern var så är det bättre att inte skapa någon relationsnotis i relationen mellan föräldrarna. Då står det bara ordet Relation i relationsrutan och i utskrifterna. Det man sen vet om den relationen kan man skriva som en textnotis i relationshistorien. Man kan också skriva informationen som en kommentar i barnets födelsenotis. 

Visning i panelen Levnadsbeskrivning

Alla notiser som registrerats hamnar i Levnadsbeskrivningen. 

reg-notiser-1202.png
 

Du kan växla mellan att visa en rad per notis eller alla rader för notiserna genom att välja någon av knapparna.

alla-textrader_24pix-t.png
Visa alla rader i notisen.
forsta-raden_24pix-t.png
Visa bara första raden i notisen.

Du kan också växla mellan att visa källan eller ej.

visa-kalla_24pix-t.png
Visa källan
visa-inte-kalla_24pix-t.png
Visa inte källan

+ tecknet framför en registrerad notis betyder att du har skrivit text i något av fälten fotnot eller anteckningar i den notisen. När du öppnat notisen kan notisens innehåll visas i sin helhet mha knappen Visa Fotnot/Anteckningar, eller döljas med Dölj Fotnot/Anteckningar.

reg-notiser-1401.jpg
 

reg-notiser-1301.jpg

Via knappen Inställningar för källor kommer du åt att justera inställningarna. Detta behövs speciellt när man vill byta vilken startgrupp källan ska läggas upp i. Du kanske börjar arbeta med mantalslängder och vill att de ska hamn under den gruppen i källträdet.

Du kan nå fler funktioner genom att klicka höger musknapp och får upp en snabbmeny. Du kan också flytta notiser upp och ner genom att använda Ctrl-tangent och pil upp resp pil ner.

På samma sätt fungerar det i Relationshistorian i Relationsöversikten.

Ändra notistyp

När du markerar en notis i levnadsbeskrivningen kan du högerklicka och få upp en snabbmeny så får du bl.a. möjlighet att ändra notistyp.  Du kan byta till en annan notistyp med samma grundutseende.

reg-notiser-1702.png
 

De flesta händelsenotiserna består av fält för notisnamn, kommentar, datum, ort och källa tillsammans med fotnot och anteckningar. En annan grundvariant är textnotiserna som ligger till grund för text, extratext, referens och dödsorsak och består av fält för text tillsammans med fotnot och anteckningar.

Övrigt

Hur de olika notiserna ser ut kan du läsa om i Notisdialogen.

Tips

Om du senare tänker göra grafiska tavlor

Om du senare vill skriva ut en grafisk tavla är det bäst att ha skrivit endast församling för född och död, eftersom utrymmet är begränsat där. Det räcker med församling i den typen av sammanställning. . Med hänsyn till detta, försök att istället komma ihåg att ange exakt plats för född och död i Text-, Flyttade- eller Levde-notiserna.

Varför då? När du skriver ut grafiska tavlor så får det inte plats så mycket och oftast räcker det med församling och möjligen by/ort i den typen av sammanställning. Prova och se vad du tycker.

Yrke kompletterat i flyttnings- och levdenotiser

Du kan välja att bara skriva EN yrkesnotis för det yrke personen haft längst eller på toppen av sin karriär, antingen utan årtal och plats och utan källa. Sen kan du skriva i kommentarsfältet i en Flyttade-notis t ex Flyttade som dräng samt datum, ort, källa/källor och eventuell kommentar. Om någon levt längre tid på en plats skriv t ex Levde som rättare, tidsintervall, ort, flera källor.

Vill du skriva mer utförligt kring arbetsförhållanden, använd en Text-notis.

Vilket sätt du väljer, kan påverka hur en livslinje visas på en karta.

I utskrifter där det finns ont om plats och där du vill ta med yrket exvis i en grafisk antavla så se till att den yrkesnotis du vill ska skrivas ligger sist/underst i raden av yrkesnotiser. Gör en yrkesnotis per yrke.

Exempel 1 Flyttade som …
Yrke  Livgrenadjär nr 103, Kinds kompani 1850 – 1882
Flyttade som dräng Johan Axel Wigur 1843 från Tidersrum (E) till Örsebo, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845 sid 547)
Flyttade som dräng 1844 från Örsebo, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845, sid 297) (med kommentar: ingen anteckning om utflyttning från Örsebo. Återfinns först 1849 )
Flyttade som dräng Johan Widmundsson 1849 från Tidersrum (E) till Gårdby, Kättilstad (E), (Kättilstad AI:13, 1846-1850, sid 60)
Levde som livgrenadjär Johan Herrman 1850 – 1882 i Kindkullen nr 103, Valla Kättilstad (E), (Kättilstad AI:15, 1856-1860, sid 231, Kättilstad AI:16, 1861 – 1865, sid 366, Kättilstad Ai:17, 1866- 1872, sid 376, Kättilstad Ai.18, 1873 – 1877, sid 344)

Exempel 2, Långa yrkesnotiser
Du fyller i alla uppgifter som efterfrågas i yrkesnotisen både yrke, tidsperiod, ort, källa och eventuell kommentar. När du senare gör en utskrift i form av en ansedel, kommer det i första stycket stå en eller flera yrkesnotiser med källa/källor mellan född - dop respektive död - begravd. Skriver du ut en grafisk antavla så är det den sista/nedersta yrkesnotisen som skrivs ut.

Exempel 2   Född…
Yrke  Dräng, 1843-1844, Örsebo, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845 sid 547)
Yrke  Dräng, 1844 -    , Kjettestorp, Kisa (E), (Kisa AI:9, 1841-1845, sid 297) ) (med kommentar  ingen anteckning om utflyttning från Örsebo. Återfinns först 1849)
Yrke  Dräng, 1849- 1850, Gårdby, Kättilstad (E), (Kättilstad AI:13, 1846-1850, sid 60)
Yrke: Livgrenadjär vid Kinds Kompani 1850 – 1882 i Kindkullen, nr 103 Valla Kättilstad (E),
 (Kättilstad AI:15, 1856-1860, sid 231,
Levde som livgrenadjär 1850 – 1882 i Kindkullen nr 103, Valla Kättilstad (E),  (Kättilstad AI:15, 1856-1860, sid 231, Kättilstad AI:16, 1861 – 1865, sid 366, Kättilstad AI:17, 1866- 1872, sid 376, Kättilstad AI.18, 1873 – 1877, sid 344)
Levde som f. d. Livgrenadjär 1882-1902 i Kindkullen nr 103, Valla Kättilstad (E).
Död 1902 i Kättilstad (E), (Sveriges dödbok 1860-2017)

I exemplet ovan så är den sista yrkesnotisen den om att han var Livgrenadjär. Att han sen när han dog skrevs som f. d. Livgrenadjär bara finns i levdenotisen gör att man slipper få det som hans yrke i utskrifterna.

 

Relaterat innehåll