Kontrollera och rätta databasen

Visst måste man städa då och då, även i en databas!
Disgen handledning - Kontrollera databas

Syfte

Funktionen använder du för att kontrollera databasen och rätta några fel som kan ha uppstått i tidigare versioner av Disgen. Du kan också få hjälp med att städa i dina bildfiler. Du hittar funktionen Kontrollera och rätta databasen i verktygsmenyn.

En del av dessa kontroller och rättningar kan ta lång tid, särskilt om du har många personer i din databas. Vi kan tyvärr inte visa någon indikator för hur arbetet går framåt, de verktyg vi använder lämnar ingen information om hur det går.

Eftersom funktionen innebär att det görs ändringar i databasen så rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia. Då har du nämligen möjlighet att backa, genom att återläsa säkerhetskopian, om du inte blir nöjd med åtgärden.

kontroll-databas-1100.JPG
De olika kontrollerna du kan göra

Resultatet visas i en lista

Resultatet av kontrollen visas i en lista. För att spara listan, högerklicka och välj Exportera listan till Excel. Tänk på att ge listorna unika namn.

Egna orter som fått församlingskod

Ett fel som funnit en tid i Disgen 8 kan orsaka att några av de orter som du själv lagt till i Disgen fått en så kallad församlingskod (RSV-kod). I olyckliga fall kan detta medföra att en församling inte visas i kartan.

Problemet kompliceras av att det finns fall där du som användare helt korrekt givit egna orter församlingskod. Därför kan Disgen inte automatiskt rätta i databasen utan måste låta dig välja för var och en av de misstänkta orterna.

Denna funktion letar reda på orter som kanske drabbats av detta fel och ger dig möjligheten att välja om orten borde behålla RSV-kod eller ej.

Kontrollera och rätta strukturerade källor

Databasen för de strukturerade källorna innehåller ganska många samband som inte kan kontrolleras automatiskt av databasmotorn. Om det uppstår något fel i strukturen så riskerar vi att källträdet kan bli oanvändbart. Därför finns det här en funktion för att kontrollera och rätta sådana fel.

Om något fel upptäcks så rättas det. Detta innebär i många fall att information förloras. Vid alla funna fel så skrivs en rad i listan om felet och den information som var fel.

Listan har två kolumner, i den första beskrivs kortfattat vad som är gjort och i den andra visas texten för källan, gruppen eller hänvisningen som den skulle synts i en källreferens.

  • Frikopplad källa/grupp/källhänvisning borttagen: Programmet har hittat en källa/grupp/källhänvisning under en hänvisning eller hittat en källa under en källa. Alla referenser till källan eller hänvisningen har gjorts om till text. Du behöver lägga till nya källor och hänvisningar och sen söka reda på referenserna och ändra dem till de nya källorna.
  • Källhänvisning utan källa borttagen: Programmet har hittat en källhänvisning som inte har någon källa ovanför sig. Alla referenser till hänvisningen har gjorts om till text. Du behöver lägga till en ny källa och hänvisning och sen söka reda på referenserna och ändra dem till den nya hänvisningen.
  • Källhänvisning rättad: Programmet har hittat en källhänvisning som inte pekar på den källa som är ovanför. Du behöver inte göra något.

Rättningarna som görs är att ta bort alla felaktiga källor, grupper och hänvisningar. Om det finns referenser i notiser till de borttagna källorna och hänvisningarna så görs de om till textkällor. Som användare kan du sedan använda listan för att söka reda på de personer och notiser som drabbats av felaktiga källreferenser och återställa informationen i en nu korrekt källdatabas.

Databaskontroll och rättning

Disgens databas är gjord så att den i de allra flesta fall inte kan bli fel. Det finns dock några luckor där information kan bli kvar fast den inte längre kan hittas från Disgen.

Det finns också saker som med tiden tar onödigt stor plats.

Denna funktion kontrollerar alla kända ställen där information kan bli kvar fast den inte används och om det finns onödigt utrymme i databasen och tar bort det.

Om någon information hittas som inte används så visas informationen i listan så att du kan se vad som tagits bort och om du vet var det kommer ifrån kan du använda informationen för att själv återställa den. Föräldrar utan uppgift om de är (A), (B) eller (F) visas i listan så att du kan gå in och kolla så att ”rätt” typ av relation har valts.

kontroll-databas-1200.JPG
Ett resultat från en av kontrollerna

Filer i bild- eller multimedianotiser som inte kan hittas i datorn

Det händer ibland när man byter dator eller lagringsplats för sitt forskningsmaterial att man glömmer att flytta några bilder och multimediafiler.

Denna funktion listar alla filer som refereras från en bild- eller multimedianotis men som inte finns på det ställe som anges i notisen. Med hjälp av listan kan du söka reda på bilderna och flytta in dem i DgPic-mappen.

Filer i DgPic som inte används av någon

När man jobbat med sitt forskningsmaterial en längre tid så händer det lätt att man får många filer i DgPic som inte längre används av någon bild- eller multimedianotis.

I Disgen 8 kunde en datamapp ha flera arkiv med gemensamma bilder. I samband med övergång till Disgen 2016 eller senare så kopierades allt innehåll i DgPic för varje arkiv som blev en ny datamapp. Oavsett om det användes i datamappen eller ej. Därför kan det finnas ett behov av att rensa en del för att minska onödig dubbellagring.

Denna funktion listar alla filer i DgPic som inte används i någon bild- eller multimedianotis så att du kan flytta eller ta bort dem.

 

Relaterat innehåll