Lägg upp din första familj

Det här är ett exempel på hur du registrerar din första familj i din databas baserat på två källor. Sveriges dödbok 1860-2016 och en husförhörslängd från Elleholms församling.
Husförhörslängd

Denna guide är en övergripande beskrivning av hur du gör. Den hänvisar till detaljerade beskrivningar för varje steg. Vi utgår från ett exempel. Du kan välja att använda dig av din egen släkt. Använder du personerna i exemplet så finns en beskrivning i slutet av hur du gör för att städa bort dem ur databasen innan du börjar lägga in dina egna släktingar.

Alla delarna i den här guideserien är baserade på att man använder Modell 2 med familjeöversikten till vänster och personöversikten till höger. Läs mer om modeller och fönsterhantering i guiden Fönsterhantering.

Lägg till första person

Första personen vi lägger upp är Julius Holm 1881-1939. Uppgifterna om honom är hämtade från Sveriges dödbok 1860-2016. Du får också lära dig att leta fram en församling i ortsregistret och hur du lägger in källan i källträdet.

När du är klar får du stifta bekantskap först med personöversikten och sedan med familjeöversikten. Familjeöversikten är den vanligaste vyn du kommer att se i Disgen. Runt den finns familjen och där kan du lägga till fler personer och så småningom vandra mellan generationerna i ditt släktträd.

Lägg till far

Andra personen att lägga upp blir Julius far. Här får du också lära dig hur man använder fältens dropplister för att snabbt återanvända sådant du tidigare registrerat. I en egen guide beskrivs hur du lägger in din första husförhörslängd som källa i källträdet i samband med registreringen av en person och använder den när du lägger upp Julius far.

Hantera flera efternamn

Julius far Gustav har fått två efternamn av prästen men han själv använde aldrig patronymikonet. Hans far var båtsman och hette Holm. Så här kan du göra för att dölja ett av namnen men ändå fortfarande kunna söka på det och se det i ansedeln.

Lägg upp första kyrkboken som källa

Gör det fast det är mycket att knappa in från start. Du har igen det längre fram i din forskning.

Lägg till mor

Tredje personen att läggas upp blir Julius mor.  Här får du också lära dig hur du använder tangentbordet i vissa situationer för att minska användningen av musen. Vi har också letat fram hennes dödsdatum i Sveriges dödbok 1860-2016.

Lägg till relationsnotis

Nu har Julius fått sitt föräldrapar. Du vet också när de gifte sig så det ska läggas till nu. Lämplig plats för det är i relationen som finns i den lilla rutan i familjeöversikten som ligger mellan föräldrarna.
Här får du stifta bekantskap med relationsöversikten.

Lägg till syskon

Så ska vi då lägga till hans syskon. Detaljerna om hur en person läggs upp vet du ju redan så här tar vi det bara summariskt men tittar närmre på hur du gör om barnen hamnar i fel ordning. 

Lägg till fler släktingar

Så var det dags att lägga till Julius farmor och faster. Det här handlar mer om hur du vandrar runt i familjeöversikten för att få in dem på rätt plats.

Lägg till levdenotis

Självklart vill du registrera var de levde lite mer bestämt än bara på församlingsnivå. Här tittar vi närmre på hur man lägger till en undernivå i ortsregistret. Sen ska ju levde notisen finnas på samtliga personer som finns i husförhörslängden. Den går att lägga till för en person och sen kopiera och lägga till på alla.

Ta bort första personerna

Har du nu följt den här rutinen till punkt och pricka så har du åtta personer i din databas som du troligen inte vill ha där när du börjar lägga in din egen släkt. Det finns en guide som visar hur du gör det.

Sen börjar du om från början i den här guideserien men använder dina egna släktingar när du lägger in personer. Att det finns en plats i ortsträdet som du inte behöver gör inget. Inte heller att det finns en källa i källträdet.


Guider i den här serien.

 1. Lägg upp din första familj
 2. Lägg till första person
 3. Lägg till far
 4. Lägg upp första kyrkboken som källa
 5. Hantera flera efternamn
 6. Lägg till mor
 7. Lägg till relationsnotis
 8. Lägg till syskon
 9. Lägg till släktingar
 10. Lägg till levdenotis
 11. Ta bort första personerna

Relaterat innehåll