Disbyt-utdrag

Dela med dig av din forskning och få kontakt med andra som forskar på samma personer som du.
Disgen handledning - Starta Disbytutdrag

Dialogen startas från Huvudmenyn > Arkiv > Dela släktdata > Disbytutdrag.

Följ dialogen i följande bilder när du vill göra ett Disbyt-utdrag. Om du inte ska ta med hela din databas i utdraget är det lämpligt att du först gör en söklista med alla personer du vill ha med i utdraget.  

disbyt-utdrag-1010.jpg
 

 

disbyt-utdrag-1020.jpg
 

 

disbyt-utdrag-1030.jpg
 

Välj ett alternativ och klicka på OK.

disbyt-utdrag-1040.jpg
 

Tryck Väj mapp och kom ihåg att utdraget normalt hamnar i Din datamapps DgTmp-katalog.

disbyt-utdrag-1050.jpg
 
disbyt-utdrag-1060.jpg
 
disbyt-utdrag-1070.jpg
 

Sammanfattning

Startar inte ditt E-postprogram med automatik via denna länk?
Öppna ditt e-postprogram, ange e-postadressen till Disbyt-ombudet och bifoga filen som skapades med namnet
DB(ditt medlemsnummer).ged i din datamapps DgTmp -katalog. (Angav du en annan mapp i processen ovan hittar du den där) och skicka iväg e-mailet. (Arkiv > Öppna datamapp) 

Läs mer om Disbyt-utdrag på DIS hemsida.

Viktigt att komma ihåg! Ditt nya Disbyt-utdrag kommer att ersätta dina gamla data i Disbyt.

Disbyt-utdraget är en anpassad GEDCOM-fil. Tänk på att för tillfället innehåller utdraget inte bara de biologiska relationerna utan även de icke-biologiska. Om du har icke-biologiska relationer i din databas och vill försäkra dig om att bara de biologiska ingår så finns en lösning. Bygg en biologisk tavla och skapa en söklista från den och gör eventuellt en utökning. Gör sedan Disbyt-bidraget från söklistan.

 

Relaterat innehåll